2015 m. rugsėjo 25 d.    
Nr. 35
(2155)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Mirė Utenos koplyčios fundatorė

Marija Žemaitienė

M. Žemaitienės laidotuvės
į Utenos Švč. Mergelės Marijos,
Kankinių Karalienės, koplyčią

Rugpjūčio 14 dieną po sunkios ligos žvakelių liepsnos nušviestu keliu į Amžinybę iškeliavo dr. Marija Žemaitienė (Mary Zemaitis) – Utenos Šv. Mergelės Marijos, Kankinių Karalienės koplyčios fundatorė. Marija Sutkutė-Žemaitienė gimė 1920 metais, Telšių rajone, Ubiškės kaime. Užaugusi šešis vaikus auginusioje šeimoje ir pabaigusi mokslus, M. Sutkutė pateko į Vokietiją, mokėsi medicinos ir vėliau, atlikdama gydytojo pareigą, tūkstančiams pacientų sumažino skausmą. Jai likimo lemta buvo gyventi Amerikoje. Ten ištekėjo už Aleksandro Žemaičio. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, Marija ir Aleksandras Žemaičiai lankėsi gimtinėje ir susižavėjo sumanymu pastatyti koplyčią Utenoje, Kančių kalnelyje, Dauniškio ežero pakrantėje, kur po Antrojo pasaulinio karo buvo slapčia užkasami žuvusių partizanų palaikai. Ten užkastas ir A. Žemaičio brolio J. Žemaičio-Maumedžio, partizanų būrio vado, kūnas. Nepriklausomybės metais bendraudama su Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios klebonu dekanu kun. Petru Adomoniu, Žemaičių šeima nutarė įprasminti žuvusių partizanų, kankinių atminimą ir apmokėti Švč. Mergelės Marijos, Kankinių Karalienės, koplyčios statybą. Architektai Algimantas Kuras ir Antanas Remeikis 1992 metais suprojektavo baltą koplyčią, kuri pakilo nuo Kančių kalnelio tarsi nebylus paminklas Laisvei, kad primintų dabarties ir ateities kartoms Lietuvos praeities kančias ir šiandienos nerimą.

1995 metais M. Žemaitienė išleido knygą „Kančių kalnelis“, kurią, nupintą iš skausmo gijų, paskyrė velionio vyro Aleksandro Žemaičio atminimui ir visiems patriotams, žuvusiems kovoje už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Ne vienas, pažinojęs Mariją, sėmėsi iš jos energijos ir optimizmo. Marija Žemaitienė buvo nuoširdi, mokanti išklausyti, gebanti atjausti, puoselėti ir dovanoti. Uteną puošia gražioji koplyčia kaip mecenatų padėka Tėvynę mylėjusiems ir ją apgynusiems.

Rugpjūčio 17 dieną M. Žemaitienė palaidota Utenos Švč. Mergelės Marijos, Kankinių Karalienės, koplyčios kriptoje, šalia sutuoktinio Aleksandro Žemaičio. Skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame velionės artimuosius ir bendražygius.

Violeta Develienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija