2015 m. lapkričio 20 d.    
Nr. 43
(2163)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Sveiko gyvenimo būdo propaguotojas

Lapkritį prisimename mirusiuosius, todėl norėčiau papasakoti apie vieną šiemet mirusį bičiulį. Vasario 5 dieną mirė aktyvus sveiko gyvenimo būdo propaguotojas Bronius Strikulis. Jis gimė 1925 05 01 Truskavos kaime, Panevėžio r., Lietuvos kariuomenės savanorio šeimoje. Mokėsi Ramygalos vidurinėje mokykloje, Vilniaus finansų-kredito technikume. Baigęs jį dirbo Šiauliuose. Persikėlęs į Vilnių dirbo finansų skyriuje ir kitose įstaigose, neakivaizdiniu būdu studijavo Vilniaus universitete. Po to dirbo Statybos ministerijos organizavimo techninio tobulinimo treste „Orgtechstatyba“. Kai 1981 metais šiame treste buvo organizuojamas Statybininkų blaivystės klubas „Sąjūdis“ (SBK „Sąjūdis“), B. Strikulis į jį įstojo vienas pirmųjų, buvo išrinktas jo tarybos nariu. Jau pirmosiomis dienomis jis pasirodė aktyvus ir pareigingas. Kai klubo veikla „Orgtechstatybos“ treste buvo uždrausta ir tapo nelegali, B. Strikulis nepabūgo. Už tai tresto vadovybės buvo administracine tvarka nubaustas, o vėliau ir atleistas iš darbo, nors iki pensinio amžiaus jam buvo likę keleri metai. Turėdamas aukštąjį išsilavinimą ir didelį darbo stažą įsidarbino sandėlio vedėju už mažą atlyginimą. Tai turėjo neigiamos įtakos paskaičiuojant pensijos dydį.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija