2015 m. lapkričio 20 d.    
Nr. 43
(2163)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Pranašiškas Afrikos Bažnyčios balsas

Kardinolo Roberto Saros mintys apie šeimos sielovados problemas

Mindaugas Buika

Kardinolas Robertas Sara pristato
didelio populiarumo susilaukusią
knygą „Dievas arba nieko.
Pašnekesys apie tikėjimą“

Laukiant popiežiaus Pranciškaus vizito Afrikoje (lapkričio 25–30 dienomis jis turėtų aplankyti Keniją, Ugandą ir Centrinę Afrikos Respubliką) ir papildant jau publikuotą medžiagą apie Vyskupų Sinodo asamblėją, norisi supažindinti su afrikiečių ganytojų nuostatomis dėl šeimos sielovados aktualijų. Juk iš 272 Sinodo tėvų 54 buvo iš Afrikos. Ateityje jų įtaka neišvengiamai didės, nes vis didėja ir juodojo kontinento katalikų dalis pasaulyje. XX amžiaus pradžioje Afrikoje buvo tik 2 milijonai katalikų, o dabar jų yra 200 milijonų, o XXI amžiaus viduryje apie 40 proc. visos Katalikų Bažnyčios narių bus afrikiečiai. Tai teikia didelę viltį, kadangi Afrikos katalikai ir ypač jų ganytojai ištikimai gina tradicines Evangelijos nuostatas ir ryžtingai priešinasi kai kuriems bandymams liberalizuoti Bažnyčios mokymą, pasiduodant naujosioms moralinio reliatyvizmo tendencijoms. Kaip tik apie tai Vyskupų Sinodo asamblėjoje perspėjančiai kalbėjo šiuo metu žymiausias afrikiečių hierarchas 70-metis kardinolas Robertas Sara (Robert Sarah), kuris Vatikane vadovauja Dieviškojo kulto ir sakramentų disciplinos (liturgijos reikalų) kongregacijai.


Ypatingi ženklai vertybių perkainojimui

Kun. Vytenis Vaškelis

Neseniai įvykdytos barbariškos teroristų atakos Paryžiuje dar kartą patvirtino skaudų faktą: žmogus – tobulo Dievo minčių bei Jo veikimo atspindys, – pasinaudodamas savivale, gali taip žemai morališkai pulti, kad, prieš pradėdamas beatodairiškai šaudyti į aplinkinius, nesavu balsu sušunka: „Šlovė Alachui!“, ir bematant iš jo automato pasipila mirtį sėjančios salvės... Tai – kraštutinis fanatizmas, kai asmuo, tiesiogiai veikiamas piktųjų dvasių, tampa jų žiauriausio negailestingumo marionete. Jėzus yra mus įspėjęs, jog mūsų priešai, įsitikinę savuoju teisumu, Dievo vardu net žudys tuos, kurių nekenčia. Jis kalbėjo mokiniams: (...) „Ateis valanda, kada jūsų žudikai tarsis atlieką šventą pareigą Dievui. Jie tai darys, nes nei Tėvo, nei manęs nepažįsta“ (Jn 16, 2–3).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija