2015 m. lapkričio 20 d.    
Nr. 43
(2163)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Paroda apie Popiežiaus vizitą Šventojoje Žemėje

Vitalis Lebedis

Iš kairės: Šiaulių vyskupas Eugenijus
Bartulis, Šiaulių miesto meras Artūras
Visockas, Izraelio valstybės ambasadorius
Amiras Maimonas, Šiaulių apskrities
žydų bendruomenės pirmininkas
Josifas Buršteinas

Didžiojoje Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje atidaryta fotografijų paroda „Popiežiaus Pranciškaus viešnagė Izraelyje 2014 metais“. Ją atidarė Izraelio valstybės ambasadorius Amiras Maimonas, Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Šiaulių meras A. Visockas, padėkojęs ambasadoriui Amirui Maimonui už mieste eksponuojamą parodą, sakė, kad žmonėms tiesiog būtini pavyzdžiai, kai įvairių konfliktų fone atsiranda asmenybių, nešančių gėrį ir taiką. „Puikiai žinome, kokia įtempta situacija yra Izraelyje ir aplink jį, įtampa tvyro visame pasaulyje. Viena iš svarbiausių Popiežiaus misijų ir yra kalbėti apie taiką ir rodyti meilę visiems žmonėms. Tai jis darė ir šio istorinio vizito metu“, – kalbėjo meras A. Visockas.


„Kolekcininko kabinete“ – kun. P. Tičkovskio kolekcija

Lapkričio 12 dieną Vilniuje, Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo gatvė 9), atidaryta paroda „Kolekcininko kabinetas“, kurioje pristatoma kun. Pranciškaus Tičkovskio kolekcija iš Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos rinkinių ir Akmenynės bažnyčios.

Kun. Pranciškus Tičkovskis (1891–1982) gimė Meridene, Jungtinėse Amerikos Valstijose. XX amžiaus pradžioje išvyko į tėvų gimtinę Suvalkų apskrityje, studijavo Seinų kunigų seminarijoje, Varšuvos universitete ir Romos Biblijos institute, buvo paskirtas Vilniaus Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios rektoriumi, rūpinosi Akmenynės Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčios (Šalčininkų r.) statyba. Studijuodamas Varšuvoje (1918–1925), P. Tičkovskis pradėjo kolekcionuoti ir šis pomėgis truko visą jo gyvenimą. XX amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje didžiąją kolekcijos dalį kun. P. Tičkovskis atidavė Vrublevskių bibliotekai. Joje yra saugomi kunigo surinkti XVII a.–XX a. I pusės rankraščiai, spaudiniai, grafikos kūriniai, įvairūs dokumentai. Rankraščių rinkiniuose išsaugoti dokumentai 1981 metais buvo įtraukti į Pranciškaus Tičkovskio fondą, tačiau grafikos kūriniai šiai kolekcijai buvo priskirti tik pastaraisiais dešimtmečiais.


Įamžinusi bažnyčias, mažeikiškė dailininkė nori palikti pėdsaką Žemaitijoje

Aldona Butkuvienė
prie vieno iš savo paveikslų

Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centre veikia mažeikiškės muziejaus darbuotojos Aldonos Butkuvienės personalinė aliejinės tapybos darbų paroda „Mažeikių rajono Romos katalikų bažnyčios tapyboje“. Mažeikiškiams taip pat pristatytas projektinis šios parodos darbų katalogas.

Ant kartono tapytuose darbuose dailininkė užfiksavo visas aštuoniolika Mažeikių rajone esančių bažnyčių.

Viena už kitą gražesnės

Parodos autorė A. Butkuvienė sako nevertinanti, kas svarbiau – ar parodai parengti darbai, ar šimto egzempliorių tiražu išleistas jų katalogas.

„Man labai svarbu viskas. Paruošiamasis darbas su paveikslais užtruko apie penkerius metus, katalogo išleisti nė neplanavau. Kadangi rašiau projektinį darbą, mane parėmė Mažeikių rajono savivaldybė, paskui radau dar vieną rėmėją. Ir man svarbi ne ta piniginė parama, bet tai, kad esu įvertinta už tą darbą“, – teigė būsimos parodos autorė.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija