2015 m. lapkričio 20 d.    
Nr. 43
(2163)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Paroda apie Popiežiaus vizitą Šventojoje Žemėje

Vitalis Lebedis

Iš kairės: Šiaulių vyskupas Eugenijus
Bartulis, Šiaulių miesto meras Artūras
Visockas, Izraelio valstybės ambasadorius
Amiras Maimonas, Šiaulių apskrities
žydų bendruomenės pirmininkas
Josifas Buršteinas

Didžiojoje Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje atidaryta fotografijų paroda „Popiežiaus Pranciškaus viešnagė Izraelyje 2014 metais“. Ją atidarė Izraelio valstybės ambasadorius Amiras Maimonas, Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Šiaulių meras A. Visockas, padėkojęs ambasadoriui Amirui Maimonui už mieste eksponuojamą parodą, sakė, kad žmonėms tiesiog būtini pavyzdžiai, kai įvairių konfliktų fone atsiranda asmenybių, nešančių gėrį ir taiką. „Puikiai žinome, kokia įtempta situacija yra Izraelyje ir aplink jį, įtampa tvyro visame pasaulyje. Viena iš svarbiausių Popiežiaus misijų ir yra kalbėti apie taiką ir rodyti meilę visiems žmonėms. Tai jis darė ir šio istorinio vizito metu“, – kalbėjo meras A. Visockas.

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pasidžiaugė, kad Šventojo Tėvo kelionės Izraelyje akimirkos bus gražus popiežiaus žodžių įrodymas, jog mes visi turime gyventi meilėje ir tiesoje.

Vienas parodos iniciatorių Izraelio valstybės ambasadorius A. Maimonas pabrėžė pats pajutęs tokį artumo ir vienybės jausmą, kurį skleidžia ši fotografijų paroda. „Kai pirmą kartą atvykau į Šiaulius, susitikau su miesto meru ir vyskupu, pajutau šilumą ir radau sutarimą. Panaši šiluma sklinda ir iš šių fotografijų. Paroda yra ne apie politiką ar religiją, ji – apie žmones“, – sakė ambasadorius.

Prie parodos organizavimo prisidėjo ir gausiai atidaryme dalyvavę miesto žydų bendruomenės nariai.

Pirmasis popiežiaus Pranciškaus ir ketvirtasis Popiežiaus apsilankymas Šventojoje Žemėje įvyko 2014 metų gegužę ir sutapo su 50-osiomis istorinėmis popiežiaus Pauliaus VI apsilankymo Izraelyje metinėmis. Popiežius vyko į Jeruzalę, kur Kristaus kapo bažnyčios kieme vyko istorinis popiežiaus Pranciškaus susitikimas su Konstantinopolio patriarchu Baltramiejumi I. Jie kartu meldėsi Kristaus kapo bažnyčioje. Tą pačią dieną popiežius Pranciškus dalyvavo visuotiniame vyskupų susitikime.

Viešnagės metu Šventasis Tėvas kartu su prezidentu ir ministru pirmininku padėjo vainiką prie šiuolaikinio sionizmo įkūrėjo Theodoro Herzlio kapo. Jis apsilankė Jad Vašemo holokausto aukų muziejuje, dalyvavo atminimo ceremonijoje ir susitiko su Holokaustą išgyvenusiais asmenimis. Popiežius aplankė Izraelio vyriausiuosius rabinus, prezidento rezidencijoje susitiko su tuometiniu šalies prezidentu Šimonu Peresu, vėliau – ir su šalies ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu. Savo vizito pabaigoje popiežius lankėsi Getsemanės bažnyčioje ir aukojo šv. Mišias Paskutinės vakarienės menėje.

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija