2015 m. gruodžio 4 d.    
Nr. 45
(2165)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Maldos pusryčiuose kalbėta apie šiuolaikines grėsmes ir vertybių svarbą

Vilniuje lapkričio 27 dieną vyko Užsienio reikalų ministerijos organizuoti Nacionaliniai maldos pusryčiai, tema „Ar religijos sukelia konfliktus ir karus?“ Juose buvo kalbama apie dvasines vertybes kasdieniniame kiekvieno asmens ir visuomenės gyvenime, apie šiuolaikines grėsmes, tarpusavio supratimą ir vertybių svarbą.

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius savo kalboje pabrėžė vertybių, visų tikėjimų atstovų bendrų veiksmų svarbą nugalint blogio apraiškas šiandieniniame pasaulyje.

„Privalome susimąstyti, kokį pasaulį sukursime, jei leisime interesams išstumti vertybes, ir jei nesiimsime ryžtingų veiksmų atsakant į didžiausią nusikaltimą – žudymus, kurie vykdomi prisidengiant religiniais įsitikinimais. Artėjame prie lemiamo etapo, kai mūsų neveikimas gali artinti pasaulį link civilizacijų ir religinių karų. Tačiau aš tikiu, kad mes galime ir privalome ieškoti bendrumo, išgirsti vieni kitus ir susivienyti blogio akivaizdoje“, – sakė ministras.

„Didžiosios pasaulio religijos moko siekti taikos, rūpintis žmogaus teisėmis, skleisti meilę artimui. Šių vertybių vedami visi geros valios žmonės, visos tautos privalo imtis bendrų veiksmų kovoje prieš terorizmą, prieš kartais cinišką interesų įsigalėjimą, kitus šiandieninio pasaulio iššūkius“, – sakė L. Linkevičius.

Invokaciją taręs Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ pabrėžė, kad šiandien, kai daug žmonių įvairiose pasaulio vietose susiduria su grėsmėmis, svarbu nešti taiką ir supratimą.

Maldos pusryčiuose kalbėję Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas (jo kalbą spausdinsime priede „XXI amžiaus horizontai“), Prancūzijos Bordo miesto imamas Tarekas Obru (Tareq Oubrou), rabinas iš Paryžiaus Levi Matusof sakė, kad šiuolaikiniame pasaulyje yra nemažai baimės ir nerimo, blogio apraiškų, tačiau tikėjimas, geresnis vienas kito pažinimas ir bendrystės pajautimas yra jėga, kuri gali nugalėti bet kokį blogį.

Nacionaliniuose maldos pusryčiuose dalyvavo Lietuvos Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė, Atkuriamojo Seimo pirmininkas profesorius Vytautas Landsbergis, Seimo vicepirmininkas Gediminas Kirkilas, opozicijos lyderis Andrius Kubilius, Seimo nariai, Lietuvos religinių bendruomenių vadovai, užsienio valstybių ambasadoriai, verslo, kultūros, akademinės bendruomenės atstovai ir kiti svečiai. Renginyje muzikinius kūrinius atliko Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos auklėtiniai.

Pirmą kartą 2001 metais Lietuvoje surengti Nacionaliniai maldos pusryčiai jau tapo kasmetine tradicija. Juos Lietuvoje yra rengusi Prezidentūra, Krašto apsaugos ir Užsienio reikalų ministerijos.

Maldos pusryčių tradicija atsirado XX amžiaus viduryje, kaip reakcija į naujus iššūkius. Šios tradicijos ištakos siekia 1942 metus, kai keletas JAV Senato narių pradėjo neformalius susitikimus, siekdami dalintis Kristaus mokymo gyvybingumu ir juo pagrįstu tarpusavio bendravimu. 1953 metais JAV įvyko pirmieji Nacionaliniai maldos pusryčiai, kuriuose dalyvavo JAV prezidentas.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija