2015 m. gruodžio 4 d.    
Nr. 45
(2165)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Ypatinga šventojo Juozapato šventė Vilniuje

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Dvasininkai ir pasauliečiai Vilniaus
Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų
(unitų) bažnyčioje po iškilmingų
šv. Mišių. Centre sėdi: arkivyskupas
Gintaras Grušas, vyskupas Irinėjus
(Ihoris Bilyk) OSBM ir apaštalinis
nuncijus Lietuvoje arkivyskupas
Pedras Lopesas Kvintana

Šių metų šv. Juozapato šventei ukrainietis vyskupas Irinėjus (Ihoris Bilyk) OSBM, popiežiaus kanauninkas ir popiežiaus kvietimu besidarbuojantis Marijos Madžiore bazilikoje, į Lietuvą, Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčią, amžinam saugojimui atvežė šventojo Juozapato relikviją. Relikvijos pristatymas bažnyčioje – procesija apie bažnyčią, palaiminimas relikvija, galimybė kiekvienam pasimelsti prie jos – suteikė šv. Juozapato šventei ypatingą dvasinę palaimą.

Šv. Mišios

Lapkričio 14 dieną Vilniaus Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų (unitų) bažnyčioje meldėsi ne tik Lietuvos ukrainiečiai (vilniečiai, jonaviškiai, kauniečiai, klaipėdiškiai, elektrėniškiai), bet atvykusieji iš Lenkijos, Baltarusijos ir gausus būrys lietuvių.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija