2015 m. gruodžio 4 d.    
Nr. 45
(2165)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Kelionė Dievo tarno Teofiliaus Matulionio gyvenimo takais Latvijoje

Bendra nuotrauka Bikavos
Jėzaus Širdies bažnyčioje

„XXI amžiuje“ jau rašėme apie dvi keliones, kuriose grupė Kaišiadorių vyskupijos maldininkų keliavo Dievo tarno Teofiliaus Matulionio gyvenimo takais Lietuvoje. Šiandien pasakosime apie tų pačių maldininkų kelionę T. Matulionio gyvenimo takais Latvijoje. Pagaliau svajonė tapo tikrove. Rugsėjo 21-ąją, apaštalo Mato šventės dieną, pasukome link to krašto, kuriame kun. T. Matulionis pradėjo apaštalinę tarnystę. 1900 m. kovo 4 d. įšventintas kunigu, kovo 7-ąją seminarijos koplyčioje jau aukojo pirmąsias šv. Mišias. Kiek pailsėjęs tėviškėje Daugailiuose, iškeliavo pas savo kaimenę. Pirmoji parapija – Latvijoje, tai buvo Varaklianai; 1900 m. birželio 26 d. paskirtas jos vikaru. Žmonių buvo pamiltas, tačiau kiek daugiau nei po metų teko klebono pareiga gretimoje Bikavos parapijoje. Šie du Latvijos miesteliai ir buvo kelionės tikslas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija