2016 m. rugpjūčio 19 d.    
Nr. 30
(2198)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Mirė Kovo Kovo 11-osios Akto signataras Kazimieras Uoka

Liepos 16 dieną mirė Kovo 11-osios Akto signataras, žinomas Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas, Tautininkų sąjungos narys Kazimieras Uoka. Jis gimė 1951 m. kovo 4 d. Kaune. 1969 metais baigė Kauno 4-ąją vidurinę mokyklą. 1969–1971 metais tarnavo sovietinėje armijoje. 1976 metais baigė Vilniaus valstybinio universiteto (dabar – Vilniaus universitetas) Istorijos fakultetą. Dirbti mokytoju neleido tuometinė valdžia dėl pogrindinės veiklos, todėl 1971–1988 metais dirbo Kauno statybos treste ekskavatorininku, buldozerininku, kūrė nepriklausomas profesines sąjungas. Nuo 1988 metų birželio – Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, LPS Kauno tarybos narys, LPS Seimo narys, 1989–1991 metais – LPS atsakingasis sekretorius. K. Uoka 1988 metais įkūrė Lietuvos darbininkų sąjungą (LDS) ir iki 1991 m. sausio 12 d. buvo jos pirmininkas. 1989 metų balandį buvo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) atkūrimo iniciatyvinės grupės, nuo rugpjūčio – organizacinio komiteto narys, 1989–1990 metais – LSDP tarybos narys, 1989–1990 metais – LDS pirmininkas. Nuo 1989 metų – Lietuvos žaliųjų judėjimo narys. 2001 metais – Nacionaldemokratų partijos narys, 2001–2002 metais – partijos pirmininkas, 2004–2008 metais Lietuvių tautininkų sąjungos narys, valdybos narys, 2005 metais – Doros ir Tautos sąjungos narys. 2006 metais įkūrė ir dalyvavo Piliečių sąšaukoje, kovojančioje su homoseksualų kultūros platinimu Lietuvoje. 2008–2010 metais buvo TS-LKD Tautininkų frakcijos narys. 2011 metais, atkūrus Tautininkų sąjungą, tapo jos nariu ir vicepirmininku.

1989 metais buvo SSRS AT deputatas, 1990–1992 metais – Aukščiausiosios Tarybos deputatas, Akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras. 1990 merų birželį – 1992 metų lapkritį – pirmasis po Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos valstybės kontrolierius, 1992–1996 metų ir 2008–2012 metų kadencijų Seimo narys. 1992 metais apdovanotas JAV profesinių sąjungų AFL-CIO premija, yra šios organizacijos garbės narys.

Dėl K. Uokos mirties užuojautas pareiškė Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė, Ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius ir Tautininkų sąjungos pirmininkas, signataras Audrius Rudys. Tautininkų Sąjungos pirmininkas A. Rudys apie savo bendražygį sakė: „Kazimieras buvo tikras tautininkas. Tautos stiprybė ir gerovė buvo neabejotinas jo gyvenimo ir politinės veiklos prioritetas. Net jau sunkiai sirgdamas jis bandė įkvėpti savo bendražygius Tautininkų sąjungoje naujiems darbams ir naujiems žygiams. Jo pasiūlymai dėl Tautininkų sąjungos veiklos yra mūsų darbotvarkėje ir mes pasistengsime juos įgyvendinti. Tai, ką Kazimieras įnešė į mūsų pastangas sutvirtinti Lietuvių tautą ir Lietuvos valstybę, nepradings. Šią sunkią netekties valandą reiškiu gilią užuojautą Kazimero artimiesiems, bendražygiams ir visiems, kurie jį pažinojo“.

Nuoširdžią užuojautą velionio šeimos nariams, giminėms, artimiesiems ir visiems bendražygiams pareiškė ir Vilniaus sąjūdininkai. „K. Uoka buvo tautinių vertybių puoselėtojas, aktyvus kovotojas prieš žmonių skurdinimą, neteisėtas institucijų veikas, atominių elektrinių statybą Baltijos regione, neteisėtą Kazokiškių sąvartyno statybą. Jis ėjo tarnystės Lietuvos žmonėms keliu, aktyviai rėmė Baltarusijos ir Ukrainos laisvės kovotojus“, – rašoma Vilniaus sąjūdininkų užuojautoje.

Signataras, Tautininkų sąjungos narys Leonas Milčius apie savo bendražygį sakė: „Kazimieras buvo bendražygis, kuriuo galėjai ne tik pasitikėti, bet ir atsiremti, pasitikrinti savo moralines, idėjines vertybes, ypač tautiškas. Juk 1992–1996 metų Seime jis buvo Lietuvių Tautininkų Sąjungos frakcijos narys. Dažnai tekdavo iš Vilniaus į Kauną ir atgal važiuoti kartu. Jis vis man sakydavo: „Leonai, tik neskubėk važiuoti, nemažink Lietuvos, pasižiūrėk, kokia ji graži“. Kartu sodinome ąžuolus Dūkšte, Ožkabaliuose, Žalgirio Pergalės parke prie Cinkiškių. Ateityje Signatarų klubas jo atminimui išleis knygą, bet į jokią knygą nesutalpinti tos meilės ir ištikimybės, kurią jis skyrė Lietuvai, jos laisvei. Jis neišėjo, jis lieka artimųjų ir bendražygių atmintyje, širdyse. Jis lieka Lietuvoje, jos gražiausiuose istorijos puslapiuose“.

Liepos 19 dieną K. Uoka po šv. Mišių Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje palaidotas Antakalnio kapinėse. Laidotuvių apeigas atliko kun. Algirdas Toliatas.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija