2016 m. rugpjūčio 19 d.    
Nr. 30
(2198)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Mirė muzikologas Algirdas Jonas Ambrazas

Liepos 20 dieną mirė muzikologas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Algirdas Jonas Ambrazas. Jis gimė 1934 m. vasario 11 d. Kaune, buvo daugelio knygų, straipsnių apie muziką autorius, vienas svarbiausių XX amžiaus lietuvių muzikos tyrinėtojų. Muzikologas išleido 12 knygų, paskelbė daugiau kaip 200 straipsnių Lietuvos periodiniuose ir mokslo leidiniuose, Lietuvos, Rusijos, Suomijos enciklopedijose, Vokietijos, Prancūzijos, Rusijos, Ukrainos muzikos leidiniuose, skaitė mokslinius pranešimus tarptautinėse konferencijose Švedijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Rusijoje, Baltijos šalyse. Solidžiausia mokslininko knyga pasirodė pernai. Tai – monografija apie kompozitorių Julių Juzeliūną, skirta kūrėjo 100-mečiui. Už šį veikalą 2015-aisiais A. J. Ambrazas pelnė Lietuvos nacionalinę kultūros ir meno premiją. A. J. Ambrazo rūpesčiu Seimas šiuos metus paskelbė J. Juzeliūno metais. Muzikas gvildeno ir bendruosius muzikos teorijos bei XX amžiaus Lietuvos muzikos istorijos klausimus, nenuilsdamas skleidė žinią apie lietuvių muziką tiek moksliniais darbais, knygomis ir straipsniais, tiek gyvu žodžiu bei kitomis iniciatyvomis. Šalia kitų apdovanojimų, jo nuveikti darbai įvertinti Lietuvos valstybine premija (1979), Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi (2007), Vyriausybės kultūros ir meno premija (2008). Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė ir ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius pareiškė užuojautą dėl vieno iškiliausių lietuvių muzikos tyrinėtojų prof. A. J. Ambrazo mirties. Mokslinė ir kultūrinė A. J. Ambrazo veikla buvo įvertinta ne tik Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija, bet ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi, Vyriausybės kultūros ir meno premija. A. J. Ambrazas yra dirbęs Lietuvos radijo ir televizijos komiteto (dabar LRT) muzikos redaktoriumi, dėstė aukštosiose mokyklose, buvo Lietuvos mokslo tarybos narys. A. J. Ambrazas palaidotas Antakalnio kapinėse, Menininkų kalnelyje.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija