2016 m. rugpjūčio 19 d.    
Nr. 30
(2198)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Mirė poetė ir rašytoja Julija Švabaitė-Gylienė

Liepos 22 dieną mirė JAV gyvenusi poetė ir prozininkė Julija Švabaitė-Gylienė. Ji gimė Vilkaviškio rajone, Čyčkuose. Baigusi Vilkaviškio gimnaziją, 1939–1943 metais studijavo prancūzų kalbą ir literatūrą Vytauto Didžiojo, Paryžiaus ir Vilniaus universitetuose. Po studijų dirbo prancūzų kalbos mokytoja. 1944 metais pasitraukė į Vokietiją, 1946 metais išvyko į Australiją, o 1960 metais persikėlė į JAV. Daug metų dirbo Ilinojaus universitete, Histologijos skyriuje. Nuo 2001 metų – Lietuvos rašytojų sąjungos narė. Priklausė Ateitininkų sąjungai ir Amerikos lietuvių rašytojų draugijai, buvo literatų korporacijos „Šatrija“ narė. J. Švabaitė-Gylienė pradėjo rašyti nuo 12 metų. Debiutavo neoromantinės stilistikos eilėraščiais žurnaluose „Ateitis“, „Vaidilutė“, „Naujoji Romuva“. Pirmajame eilėraščių rinkinyje „Vynuogės ir kaktusai“ (1963) dominavo emocinė meditacija Dievo akivaizdoje, kupina Australijos gamtovaizdžio vaizdinių. Antrajame – „Septyni saulės patekėjimai“ (1974) – pastebima konkrečių buities detalių poetika. Rinkinyje „Vilties ledinė valtis“ (1981) – itin jausmingas kelionės į Lietuvą aprašymas. Harmoningos pusiausvyros siekiama eilėraščių rinkinyje „Žiemos erškėtis“ (1994). Vėliau pasirodė poezijos rinktinė „Tu niekur neišėjai“ (1991) ir eilėraščių rinkiniai „Kur šią naktį nakvosi“ (2002), „Ant vėlių suolelio“ (2007). J. Švabaitė-Gylienė rašė ir prozos kūrinius. Vienas stambiausių – kontrastingų Vilniaus ir JAV gyvenimo paralelių romanas „Stikliniai ramentai“ (2004) – pasakojimas apie sudėtingą dviejų menininkų gyvenimą šeimoje. Įdomi ir apysaka „Gabriuko užrašai“ (1973), kurioje vaiko lūpomis pasakojamas vienos šeimos gyvenimas Australijoje. Yra parašiusi humoristinių apsakymų rinktinę „Draugų laivelis“.

J. Švabaitė-Gylienė palaidota Lemonte, Šv. Kazimiero kapinėse.

 

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija