2016 m. rugpjūčio 19 d.    
Nr. 30
(2198)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Dovana prezidento Antano Smetonos gimtinei

Kun. Robertas Urbonavičius
pašventino naująjį stogastulpį

Ukmergėje iškilmingai paminėta Pasaulio lietuvių vienybės diena. Ta proga liepos 17-ąją Užugiryje, Antano Smetonos vasaros rezidencijoje, atidengtas tautodailininko, Kolumbijos lietuvių bendruomenės pirmininko Alekso Eugenijaus Kulviečio pagamintas stogastulpis. „Mielieji, dovanoju jums, dovanoju Lietuvai“, – iškilmių metu į susirinkusiuosius kreipėsi A. E. Kulvietis, garsaus XX amžiaus tapytojo ir klasicisto, Ukmergėje gyvenusio Eugenijaus Ginvill-Kulviečio vaikaitis.

Šis stogastulpis – Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) dovana gimtajam prezidento A. Smetonos kraštui. Po platų pasaulį išsibarstę PLB ir jaunimo sąjungų atstovai Ukmergės krašte viešėjo keturias dienas. Daugiau nei 30 lietuvių išeivių iš Airijos, Argentinos, Australijos, Austrijos, Baltarusijos, Estijos, Jungtinų Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės, Kolumbijos, Latvijos, Maltos, Olandijos, Norvegijos, Švedijos, Šveicarijos, Ukrainos ir Vokietijos čia buvo susirinkę į kasmetinį savo suvažiavimą „Susipažinti, išmokti, pasidalyti ir pažymėti“.

Paskutinę šio suvažiavimo dieną prie pasaulio lietuvių prisijungė ir Ukmergės rajono savivaldybė, į Pasaulio lietuvių vienybės dienos minėjimą pakvietusi didelį būrį svečių. Renginyje dalyvavo Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė, Ukmergės rajono savivaldybės meras Rolandas Janickas, Ukmergės Garbės pilietis, Europos Sąjungos ambasadorius Rusijoje Vygaudas Ušackas, kraštiečiai, Užsienio reikalų ministerijos darbuotojai, diplomatai, rajono tarybos nariai, Ukmergės krašto bendruomenių pirmininkai.

Visi susirinkusieji pirmiausia buvo pakviesti į šv. Mišias Taujėnų bažnyčioje, po jų atvyko į A. Smetonos dvarą. Ten kun. Robertas Urbonavičius pašventino naująjį stogastulpį.

„Noriu pasidžiaugti, kad mes, pasaulio lietuviai, susitinkame A. Smetonos gimtinėje, šalia jo rezidencijos, jog esame kartu, esame vieningi. Mums, gyvenantiems čia, atroto, kad jūs esate kažkur toli, jog jūs gyvenate savo, o mes – savo reikalais. Tačiau iš tiesų taip nėra. Kiekvienas juk gyvename bendromis mintimis ir galvojame apie mūsų gražią ir nuostabią šalį Lietuvą“, – kalbėjo Pasaulio lietuvių dienos minėjimą pradėjusi Seimo pirmininkė L. Graužinienė. Ji visiems palinkėjo susitelkimo, ramybės ir šalto proto priimant labai svarbius mūsų valstybės ateities sprendimus, o PLB pirmininkei Daliai Henke įteikė lietuvių vienybės simbolį – įrėmintą „Tautiškos giesmės“ tekstą.

Ukmergės rajono meras R. Janickas sveikinimo kalboje palinkėjo, kad lietuviai, kur bebūtų ir kur besusitiktų, pirmiausia džiaugtųsi ir remtų vienas kitą, o ne konkuruotų tarpusavyje ir nežemintų vienas kito. „Turiu idėją. Tegu šita vieta, kurią labai mylėjo ir puoselėjo mūsų pirmasis prezidentas, kur tikėjosi pastatyti pavyzdinį ūkį, kuriame mokytųsi jaunimas ir galėtų ekonomiškai ir dvasiškai stiprinti savo valstybę, taptų visų lietuvių sugrįžimų vieta. Kad iš bet kurios šalies, bet kurio kampelio čia atvykęs žmogus galėtų įgauti dvasinės stiprybės ir atrasti savo tautiškumo šaknis bei skleisti gerąją žinią, jog mes, lietuviai, esame mylinti ir ateitį turinti tauta“, – sakė R. Janickas. Meras pasidžiaugė gražiu pavyzdžiu, kad apsisuko ratas ir prieš daug metų iš Ukmergės iškeliavęs menininkas E. Ginvill-Kulvietis čia vėl sugrįžo vaikaičio darbu. „Argi ne gražus stebuklas įvyko?“ – klausė R. Janickas.

PLB pirmininkės D. Henke paraginti susirinkusieji pasveikino vienas kitą – apsikabino ar paspaudė vienas kitam rankas, palinkėjo vienybės. Pasak D. Henke, šiuo renginiu PLB pradėjo Lietuvos atkūrimo 100-metį ir ta proga pirmojo Lietuvos prezidento institucijai padovanojo stogastulpį, kuris ženklina užsienyje gyvenančių lietuvių solidarumą su tėvyne, jų ryšio su lietuvių tauta suvokimą. „Tik vieninga tauta yra stipri ir atspari pasikeitimams ir visiems be galo dideliems šių dienų iššūkiams. Esame viena nedaloma tauta, nesvarbu, kur gyvename ir kiek pilietybių turime“, – teigė D. Henke ir įteikė Seimo pirmininkei specialų PLB ženklelį.

„Kaip gražu, kad mes sveikinamės čia, didžiausioje Lietuvos kryžkelėje – Ukmergėje. Iš šios kryžkelės pasiųskime žinią visiems, kad kur bebūtume, ką beveiktume, mes visada išliksime lietuviai ir sugrįšime čia, kur mūsų šaknys, iš kur esame kilę bei prisidėsime, kuo galime, prie savo bendruomenės, kalnelio, miestelio ar rajono plėtros. Čia, Užugiryje, turime nuostabią ir įsimintą vietą, juolab, kad paties A. Smetonos ir Lietuvos likimas nebuvo lengvas. Jo vaidmuo irgi nebuvo vienareikšmis. Norėčiau palinkėti, tegu ši vieta būna edukacinis centras, ypač jaunajai kartai, kuri čia atvyktų, susipažintų, suprastų ir padarytų pamokas. Svarbiausia iš jų būtų ta, kad niekada kojų nedrebintų, o būtų tvirti, pasiryžę savo valstybę ginti ir tokiu būdu kurtų gerovę savo krašte“, – sakė V. Ušackas.

Nuo atidengto ir pašventinto stogastulpio visi pajudėjo link A. Smetonos dvaro-muziejaus. Čia atidarytos net dvi užsienio lietuvių darbų parodos – A. E. Kulviečio kryžių, koplytstulpių ir miniatiūrinių statulėlių bei Šveicarijos lietuvių bendruomenės fotografijų „Lietuvių Šveicarija“.

Vėliau iš Užugirio minėjimo dalyviai nuvyko į Taujėnų dvarą, papietavo, o po pietų buvo pakviesti į didžiąją salę pasiklausyti šventinio koncerto. Prie svečių prisijungė ir Kauno vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas, tądien lankęsis Taujėnų bažnyčioje, kadangi vyko Škaplierinės atlaidai ir buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Koncerte pasirodė Ukmergės kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Cantilena“, mišrus vokalinis ansamblis „Klasika“, grupė „Dambras“ bei Ukmergės A. Smetonos gimnazijos mišrus choras.

Nuotrauka iš ukmerge.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija