2016 m. rugpjūčio 19 d.    
Nr. 30
(2198)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Žaizdos
kūne mūsų...


XXI Amžius


Mažojoje Lietuvos kultūros sostinėje

Molėtų krašto kultūros židinys

Aušra Šeduikytė

Alantos tautinių šokių kolektyvas

Alantos dvaras

Alantos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia

Mažoji Lietuvos kultūros sostinė Alanta (Molėtų r.) šiemet švenčia 580 metų sukaktį. Pagrindiniai renginai vyko liepos 23–24 dienomis, per Šv. Jokūbo atlaidus. Alanta, esanti pakeliui tarp Anykščių ir Molėtų, dėl geografinės padėties gali būti dar labiau lankoma turistų.

Alantos apylinkės – nuostabus Aukštaitijos gamtos kampelis. Žaliuojančios kalvos ir kalneliai, miškai, ežerėliai, Verpeto kalnas įkvėpė šio krašto žmones darbuotis ir kurti. Jau daug dešimtmečių Alanta garsėja kaip kultūros židinys. Čia užburtus kūrybos lobius rado ir atskleidė rašytojas ir archeologas P. Tarasenka, čia mokytojas P. Šeduikis sukūrė savo žymųjį paveikslą „Žalgirio mūšis“, čia gyveno ir kūrė kiti Alantos kraštui ir visai Lietuvai nusipelnę žmonės.

Nors, bėgant metams, keitėsi politinės santvarkos, tačiau kultūrinis gyvenimas Alantoje, ištverdamas nuosmukius ir pakilimus, sugebėjo ne tik išlikti, bet ir klestėti. Nors nebeliko kultūros namų, bet visus vietinius žmones bei svečius traukia kiti šio krašto kultūros židiniai.

Alantos dvaras. Statytas XIX amžiuje, apipintas įvairiomis legendomis, kultūros šviesą skleidžia Alantos dvaras. Čia veikia E. Satkūnaitės vardu pavadinta biblioteka, neseniai atvėrė duris V. Žuko dailės galerija. Netrukus dvare bus atidarytas Amatų centras. Paslaptinga ir žavi dvaro ir parko aplinka įkvepia kurti menininkus, todėl čia dažnai vyksta plenerai, įvairūs Alantos krašto bendruomenės renginiai: čia mielai suguža alantiškiai ir svečiai švęsti Užgavėnių, Joninių ir kitų švenčių bei iškilmių. Į dvarą mielai atvyksta koncertuoti žymūs kamerinės muzikos atlikėjai, literatai ir kiti iškilūs kultūros ir meno veikėjai.

Alantos krašto mokyklos. Alantoje nuo 1781 metų mokomi vaikai. Šiuo metu miestelyje veikia gimnazija, užauginusi ne vieną kultūros mylėtoją ir puoselėtoją, o jie garsina Alantos kraštą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Mokiniai, parengti savo darbą puikiai išmanančių ir nuoširdžiai dirbančių pedagogų, dalyvauja dalykinėse olimpiadose, respublikiniuose konkursuose. Alantos gimnazijoje nuolat vykdomi įvairūs šalies ir tarptautiniai projektai, plečiantys mokinių akiratį, ugdantys jų vertybines nuostatas. Mokiniai po pamokų lanko jaunimo teatro, liaudies šokių, dizaino, gamtos mokslų, sporto ir kitus būrelius. Mokykloje gyvuoja senos kultūrinės ir pilietinės tradicijos, aktyviai veikia mokinių savivalda. Nuolat bendradarbiaujama su vietos bendruomene, seniūnija, organizuojami valstybinių švenčių minėjimai, koncertai, tradicinės šventės šeimoms, kalėdiniai renginiai, „Kaziuko mugė“, lankomi Alantos senelių namų gyventojai, vieniši seneliai. Alantoje nuo 2004 metų veikia Vaikų dienos centras „Daigelis“, teikiantis ugdymo ir socialines paslaugas socialiai remiamų šeimų vaikams ir jų tėvams, bendradarbiaujantis su mokykla ir vietos bendruomene.

Už kilometro nuo Alantos miestelio, šalia dvaro, yra VšĮ „Alantos technologijos ir verslo mokykla“ – viena iš pažangiausių ir nuolat ieškanti naujovių. Čia atidžiai puoselėjamos kultūros tradicijos: kasmet vis daugiau dalyvių pritraukia kalėdinė mugė, jau daug metų birželį vyksta draugijos „Santara-šviesa“ suvažiavimai, kūrybinę erdvę atranda jaunųjų menininkų stovyklos. Mokykla gražiai bendradarbiauja su Sankt Peterburgo lietuvių nacionalinės kultūros autonomijos bendruomene, jos iniciatyva alantiškius ir svečius džiugino Baltijos šalių jaunimo simfoninio orkestro „Baltosios naktys“ koncertai. Užsimezgė kultūriniai ryšiai su Kauno muzikiniu teatru.

Mokykloje puoselėjamas kulinarinis paveldas ir tautodailė. Čia kiekvieną vasarą vyksta respublikinė siuvinėtojų stovykla, sukurtais nuostabiais darbais parodoje gali pasidžiaugti visi.

Meno ir literatūros puoselėtojai. Alantos kraštas seniai garsėjo meninio žodžio mylėtojais. Literatai aktyviai dalyvauja kasmetiniame K. Umbraso literatūrinės premijos konkurse ir įvairiuose respublikiniuose renginiuose, kai kurie iš jų jau yra išleidę poezijos, prozos ar literatūros vaikams knygų ir taip garsina Alantos kraštą.

Alanta ypač garsi tautinių šokių kolektyvais, juos jau daugiau nei 30 metų ugdo choreografė Audronė Ališkevičiūtė. Šie kolektyvai pasižymi aukštu profesiniu lygiu, estetiniu vaizdu, puikiomis choreografinėmis kompozicijomis. Alantos šokėjai yra ne tik mūsų bendruomenės, bet ir viso rajono pasididžiavimas, jie nuolat dalyvauja respublikinėse dainų šventėse, yra įvairių konkursų nugalėtojai.

Neseniai suburti vokaliniai vyrų ir moterų ansambliai džiugina skambiomis dainomis visą Alantos krašto bendruomenę. Ypatingą koncertinę programą šokėjai ir dainininkai parengė Mažųjų Lietuvos kultūros sostinių renginiams. Alantos bažnyčioje, dėl savo grožio pramintoje baltąja gulbe, įtrauktoje į Lietuvos Šv. Jokūbo piligrimų kelią, garsiausi yra Šv. Jokūbo atlaidai. Bažnyčioje, kuri nuo aukštos kalvos matoma toli aplinkui, dažnai vyksta įvairių operos solistų koncertai.

Pasižvalgius nuo Verpeto kalno, prieš akis atsiveria nuostabus Alantos kraštas – žemė, kurioje gera kurti ir gyventi. Čia žmonės mielai priima visus svečius. Alanta – mažoji Lietuvos kultūros sostinė – laukia Jūsų. Visą programą galite rasti http://alantiskiai.weebly.com/.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija