2016 m. rugpjūčio 19 d.    
Nr. 30
(2198)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Kai partijos dėl reitingų kariauja, Seimas brakonieriauja

Algimantas ZOLUBAS

Kurtinių vestuvės

Kai kurtiniai – tokie paukščiai – rengiasi tuoktis, jie taip burbuliuoja, kad negirdi šūvių, kai čia pat brakonieriaujantis medžiotojas pyškina jų nuotakas.

Labai panašų reiškinį stebime Seime, vyriausybėje, teismuose, vietos savivaldybėse bei jiems atskaitingose institucijose, kai partijos pradeda rengtis rinkimams. O jau audringų rinkiminių kampanijų metu kaip vagys per ilgas šventines dienas brakonieriai, savi ir iš svetur, paniekinę visus įstatymus, gali net valstybę iš panosės pagrobti.

Visuomenė įtraukiama ne tik į paukštyčių burbuliavimo klausymą, bet ir į burbuliavimą. Dar rinkiminei kampanijai neprasidėjus, po Lietuvą jau keliauja piršliai melagiai ir kviesliai, o dėl jų apžavų visuomenė nebeatkreipia dėmesio nei į kraustomas savo kišenes (dažniausiai skubotai priimant įstatymus), nei į kitas tykančias grėsmes, nebesusitelkia priešintis – mitinguoti, piketuoti.

Lietuvoje vardų ir pavardžių rašyba nelietuviškais rašmenimis dar neįteisinta, o teismai jau priiminėja sprendimus, leidžiančius dokumentuose rašyti pavardę su raide „w“. Liepos 30 d. tokį akibrokštą pateikė Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, prieš septynerius metus sugebėjęs savo nutartyje Seimo narius išvadinti marginalais ir lyginti su „mambu-jambu“ genties čiabuviais. Ir ką? Seimas, tarsi susitaikęs su teisėjo nustatytu statusu, tyli ir tebesimurkdo dėl asmenvardžių rašymo dokumentuose tvarkos projekto. Šiuo atveju įžvelgiamas ir interesų konfliktas, kai būtent tokį asmenvardžių grafinės formos dokumentuose projektą spaudžia priimti dėl šeiminių ryšių suinteresuoti parlamentarai: vienas iš iniciatorių turi kitatautę žmoną, kitas – už kitataučio ištekėjusią dukrelę, trečia ir pati nelietuvė, taigi, jai natūraliai nerūpi derama valstybinės kalbos apsauga nuo korozijos. Ar asmeniškai suinteresuotieji neturėtų apskritai pasitraukti nuo šio klausimo kėlimo, svarstymo, sprendimo, o ypač – nuo balsavimo? Ilgai vilkinant įstatymą, taip ir neišgirdome Seimo etikos sargų pareikštos nuomonės.

Seimas skubotai, be didelių diskusijų su visuomeninėmis organizacijomis (tokiems „niekučiams“ nebėra laiko?!), tik tarp savų nusprendęs, priėmė Darbo kodekso ir Pagalbinio apvaisinimo įstatymus. Ne paslaptis, kad abu šie įstatymai siejami su konkrečių verslo grupių interesais: vienas – su Darbdavių konfederacijos, kitas – su medikų, kuriems nevaisingumas seniai tapo geidžiamu verslu. Prezidentė abu įstatymus vetavo, tačiau, jei pirmąjį dėl ydingos esmės, tai antrąjį, regis, tik dėl kosmetikos, nes žmogaus embrionų naikinimo įteisinimui neprieštaravo.

Kad Lietuvos pasienyje statomai Astravo atominei elektrinei yra parinkta Vilniui pavojinga vieta, kad ji, kaip rodo incidentai statyboje, bus nesaugi, kad vos tik prabilus apie tokią statybą Seimas privalėjo tuoj pat įstatymu įtvirtinti nuostatą, jog Lietuva nepirks joje pagamintos elektros bei neleis eksportui naudoti savo infrastruktūros, visuomenė ir be ekspertų pagalbos matė ir savo nerimą reiškė, tačiau Seimas visuomenės nuomonės neišgirdo. Prisireikė dešimčių tūkstančių piliečių parašų, kad Seimas pritartų piliečių iniciatyvai nuostatą įtvirtinti įstatymu arba imtųsi ją tobulinti. Jau surinkta beveik 65 tūkstančiai parašų, jie bus siunčiami į Vyriausiąją rinkimų komisiją, pastaroji per 15 dienų turės patikrinti, ar parašai atitinka įstatymuose keliamus reikalavimus, po to Seimas spręs, ar priimti iniciatyvą, ar tobulinti. Tuomet įstatymas pasieks komitetą, ten bus svarstomas, paskui vėl grįš į plenarinį posėdį, kuriame Seimas turės galutinai apsispręsti, ar paklusti žmonių valiai. Tai – tikra išrinktųjų ir prisiekusiųjų pasityčiojimo iš visuomenės epopėja, kurios padariniai gali išryškėti, kai Nerimi atitekės radioaktyvus vandenėlis arba mūsų sostinę uždengs debesėlis, panašus kaip Černobilyje.

Tvarkydamas mūsų valstybės vidaus reikalus Seimas tiesiog savivaliauja ir nesitardamas su visuomene vienbalsiai priima viską, ką pasiūlo Europos Parlamentas, nors tai pažeidžia ar riboja piliečių teises. Antai vienbalsiai patvirtinta galioti Lietuvoje laikinai laisvę apribojanti Europos Parlamento direktyva 2006/24/EC, bandoma prastumti biometrinį pasą su elektroniniu lustu, privalomą bankinės sąskaitos įvedimą, bankinio indėlio paslapties panaikinimą, telefoninių pokalbių pasiklausymo ir privačios korespondencijos skaitymo legalizavimą. Juk tai – nelegali medžioklė – brakonieriavimas valstybės vardu.

Visuomenei jau dabar metas stebėti būsimų kandidatų į Seimo narius veiklą ir rinktis tinkamiausius, atmesti Seimo brakonierius.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija