2016 m. rugpjūčio 19 d.    
Nr. 30
(2198)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Česlovo Milošo premija – už Apytalaukio bažnyčios, parapijos ir dvaro istorijos tyrinėjimus

Rugpjūčio 2 dieną Kėdainių krašto garbės piliečio Česlovo Milošo premijos konkurso komisija, sudaryta iš septynių asmenų, posėdyje slaptu balsavimu išrinko laureatą ir 1000 € Č. Milošo premiją skyrė Vaidai Kamuntavičienei ir Laimai Šinkūnaitei. 2016 metų Kėdainių krašto garbės piliečio Č. Milošo premijos konkursui buvo pasiūlyti trys pretendentai: Algirdas Juknevičius už Kėdainių škotų bendruomenės paveldo tyrinėjimus, parengtą ir išleistą knygą „Škotų palikimas Kėdainiuose“ (leidykla „Savastis“, 2015); Algimantas Kaminskas už Kėdainių miesto bei rajono istorijos populiarinimą sukuriant ir išleidžiant ketvirtą unikalios istorinės publicistinės poemos „Kėdainių kronikos“ (leidykla „Naujasis lankas“, 2015) leidimą; Vaida Kamuntavičienė ir Laima Šinkūnaitė už gausia autentiška archyvine medžiaga pagrįstus Apytalaukio bažnyčios, parapijos ir dvaro istorijos tyrinėjimus, parengtą ir išleistą mokslo monografiją „Apytalaukio parapija: Mikrobendruomenės istorija“ (Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012).

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius ir komisijos pirmininkas Ovidijus Kačiulis sakė, kad komisija nuodugniai susipažino ir išnagrinėjo visus tris kūrinius. Kadangi komisijos nariams V. Kamuntavičienės ir L. Šinkūnaitės darbas atrodė vienas vertingiausių, todėl beveik vienbalsiai priimtas sprendimas dėl šių metų Č. Milošo premijos skyrimo.

Kėdainių krašto garbės piliečio Č. Milošo premija įsteigta 2011 metais, minint vieno žymiausių praėjusio amžiaus poetų, romanisto, Nobelio literatūros premijos laureato, Kėdainių, Vilniaus ir Lietuvos garbės piliečio, Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaro, prof. Č. Milošo 100-ąsias gimimo metines. Tąkart komisija, apsvarsčiusi trijų pretendentų darbus, pasiūlė premiją įteikti Kėdainių krašto muziejaus archeologui Algirdui Juknevičiui už Kėdainių miesto archeologinių, istorinių tyrinėjimų ir jų populiarinimo veiklą, atskleidusią naujų faktų Kėdainių istoriografijoje. Kėdainių krašto garbės piliečio Č. Milošo premijos konkurso tikslas – puoselėti Č. Milošo kūrybos idėjas, skatinti Kėdainių krašto istorijos, kultūros paveldo ir etninės kultūros pažinimą, tyrinėjimą ir sklaidą.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija