2016 m. rugpjūčio 19 d.    
Nr. 30
(2198)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Telšių vyskupijos dvasininkų rekolekcijos

Liepos 18–20 dienomis Telšiuose vyko trijų dienų Telšių vyskupijos dvasininkų rekolekcijos, kurias vedė Vilniaus Šv. Juozapo (Pilaitės) parapijos klebonas kun. teol. lic. Ričardas Doveika. Jis su dvasininkais visas tris dienas gvildeno aktualias temas, kalbėjo apie kunigo misiją Bažnyčioje bei visuomenėje, dalinosi savo asmenine patirtimi, vadovavo Švč. Sakramento adoracijoms, sakė pamokslus šv. Mišių metu. Paskutinę rekolekcijų dieną šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė buvęs Telšių vyskupijos vyskupo augziliaras, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Jis pasidalino įžvalgomis iš tos dienos Dievo Žodžio skaitinių ir pasidžiaugė tarnystės metais Telšių vyskupijoje, patirtimi, bendravimu su kunigais bei tikinčiaisiais.

Po šv. Mišių padėkos žodį rekolekcijų vedėjui tarė Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, o Telšių vyskupijos kunigų vardu už drauge praleistus metus naujajam Panevėžio vyskupijos vyskupui padėkojo, sveikino ir atminimui Rūpintojėlį įteikė Telšių vyskupijos vyskupo generalvikaras kan. Remigijus Saunorius.

Po pamaldų ir užbaigtų rekolekcijų buvo pietaujama Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija