2016 m. rugpjūčio 19 d.    
Nr. 30
(2198)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Švenčioniškių piligrimystė į Agluoną

Švenčioniškiai su klebonu dekanu
kun. Medardu Čeponiu (dešinėje)
prie Agluonos bazilikos

Vis dar gyvenanti Gailestingumo Jubiliejaus metų dvasia rugpjūčio 15 dienos rytą 40 žmonių – parapijos maldininkų – grupė leidosi į piligriminę kelionę, šį kartą ne tik už dekanato ar vyskupijos, bet ir už Lietuvos ribų. Maldingos kelionės tikslas – jubiliejiniais metais aplankyti Marijos šventovę Agluonoje (Latvijoje), į kurią kasmet rugpjūčio 15-ąją suguža didžiulės minios maldininkų ne tik iš Latvijos, bet ir iš Lietuvos, Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos, kitų Europos valstybių.

9.30 val. jau žvalgėmės po gražiai suremontuotą ir titulo atlaidams skoningai papuoštą Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią. Neprailgo važiavimas autobusu, ir 11 val. jau stovėjome priešais Agluonos baziliką, į kurią jau plūdo minios maldininkų iš įvairių vietovių. Priešais baziliką, prie laikinojo altoriaus, skambėjo Rožinio malda, o norintys patekti prie pat stebuklingo Švč. Mergelės Marijos paveikslo turėjo gerą valandą stovėti eilėje su kitais maldininkais... Artėjant vidudieniui, suskambo Marijos garbei giesmė, kurią giedojo choras, pritariant kameriniam orkestrui, netrukus prie altoriaus pajudėjo iškilminga procesija: kryžius, Evangelijų knyga, patarnautojai, klierikai, gausus kunigų būrys, Latvijos vyskupai: Rygos arkivyskupas Zbignevas Stankevičius (Zbignev Stankevičs), Jelgavas vyskupas Eduardas Pavlovskis (Eduards Pavlovskis), Liepojos vyskupas Viktoras Stulpinas (Viktors Stulpins), Rezeknės–Agluonos vyskupas Janis Bulis, vyskupai emeritai: Vilhelmas Marija Lapelis OP, Antonis Justas (Antons Justs), Janis Cakulis (Jānis Cakuls) ir kardinolas Janis Pujatas (Jānis Pujats).


Išeivijos padangėje

Vašingtono Šiluvos koplyčioje atidaryta paroda

Grupė Šiluvos koplyčios
jubiliejaus komiteto narių
su Lietuvos Seimo pirmininke
Loreta Graužiniene (centre),
Kultūros ministru Šarūnu
Biručiu ir Užsienio reikalų
ministru Linu Linkevičiumi

Birželio 30 dieną Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Nacionalinėje Šventovėje Bazilikoje Vašingtone atidaryta lietuviška paroda, ruošiantis Šiluvos koplyčios 50 metų sukakties paminėjimui, vyksiančiam spalį. Priėmimą organizavo Šiluvos koplyčios jubiliejaus komitetas drauge su Lietuvos Respublikos ambasada Vašingtone. Iškilmėje dalyvavo Jungtinėse Valstijose lankęsi garbės svečiai iš Lietuvos – Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė, Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius ir Kultūros ministras Šarūnas Birutis. Dalyvavo Jungtinės Karalystės generalinis konsulas Deividas Hantas (David Hunt), Europos Sąjungos bei Slovakijos ambasadų atstovai, daug Vatikano atstovybės narių, buvęs Amerikos kongresmenas Bilas (Bill) Sarpalius ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams prel. Edmundas Putrimas.


Šv. Jokūbo keliai: pasitarimas Liškiavoje

Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos
bei Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos
atstovai posėdžiauja Liškiavoje

Vėlyvojo baroko stiliaus Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčia, naujam gyvenimui prikeltas dominikonų vienuolyno ansamblis, Liškiavos piliakalnis, netoliese tekantis Nemunas – visa tai seniai traukia Druskininkų ir jų apylinkių gyventojus, svečius, kultūros paveldo tyrinėtojus, turistus iš visos Lietuvos ir užsienio šalių. Nuo šių metų vidurio Liškiava yra ir viena lietuviškųjų Šv. Jokūbo piligrimų kelių stočių. Lietuviškieji Šv. Jokūbo piligrimų keliai – Žemaitijos, Karaliaučiaus, Šiaulių, Kauno, Vilniaus ir Šv. Jokūbo žiedas – birželio 3-iąją Lietuvai įsijungus į Europos Šv. Jokūbo kelio federaciją buvo įteisinti ir tapo visą Europą vagojančio Šv. Jokūbo kelio – Camino de Santiago – atšakomis.

Lietuviškieji Šv. Jokūbo keliai prasideda mūsų valstybės šiaurėje, ties Latvijos ir Lietuvos siena, ir, kirtę Lietuvos teritoriją, tęsiasi toliau į pietus (per Lenkiją ar Rusijos Kaliningrado sritį, Vokietiją, Prancūziją), į Ispanijos, Santjago de Kompostelos miestą, į piligrimų kelionės tikslą – Šv. apaštalo Jokūbo katedrą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija