2016 m. rugpjūčio 19 d.    
Nr. 30
(2198)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Šv. Jokūbo keliai: pasitarimas Liškiavoje

Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos
bei Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos
atstovai posėdžiauja Liškiavoje

Vėlyvojo baroko stiliaus Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčia, naujam gyvenimui prikeltas dominikonų vienuolyno ansamblis, Liškiavos piliakalnis, netoliese tekantis Nemunas – visa tai seniai traukia Druskininkų ir jų apylinkių gyventojus, svečius, kultūros paveldo tyrinėtojus, turistus iš visos Lietuvos ir užsienio šalių. Nuo šių metų vidurio Liškiava yra ir viena lietuviškųjų Šv. Jokūbo piligrimų kelių stočių. Lietuviškieji Šv. Jokūbo piligrimų keliai – Žemaitijos, Karaliaučiaus, Šiaulių, Kauno, Vilniaus ir Šv. Jokūbo žiedas – birželio 3-iąją Lietuvai įsijungus į Europos Šv. Jokūbo kelio federaciją buvo įteisinti ir tapo visą Europą vagojančio Šv. Jokūbo kelio – Camino de Santiago – atšakomis.

Lietuviškieji Šv. Jokūbo keliai prasideda mūsų valstybės šiaurėje, ties Latvijos ir Lietuvos siena, ir, kirtę Lietuvos teritoriją, tęsiasi toliau į pietus (per Lenkiją ar Rusijos Kaliningrado sritį, Vokietiją, Prancūziją), į Ispanijos, Santjago de Kompostelos miestą, į piligrimų kelionės tikslą – Šv. apaštalo Jokūbo katedrą.

Liepos 26-osios popietę į valdybų posėdžius ir bendrą pasitarimą Liškiavoje rinkosi dviejų Lietuvoje veikiančių asociacijų – Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos, kurią gegužės 31 dieną įsteigė devynios Lietuvos savivaldybės, bei Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos, veikiančios Lietuvoje nuo 2013 metų, – vadovai, valdybų nariai. Pasitarime dalyvavo Europos Parlamento narė, EP Šv. Jokūbo kelio draugų parlamentarų grupės narė dr. Laima Andrikienė.

Plėtojant lietuviškuosius Šv. Jokūbo piligrimų kelius, kaip visą krikščioniškąją Europą išraižiusio Šv. Jokūbo kelio tinklo dalį, žymint Šv. Jokūbo kelius ir jo stotis Lietuvoje, kuriant naują ir plėtojant esamą infrastruktūrą, išsaugant architektūrinį ir kitą kultūrinį, gamtinį ir kulinarinį paveldą abiejų asociacijų kryptingas ir konstruktyvus, gerai suderintas veikimas yra tikrasis kelias į sėkmę.

Liškiavoje aptarti Lietuvos Vyriausybės birželio 2 dienos nutarimo „Dėl Šv. Jokūbo kelio per Lietuvą“ įgyvendinimo darbai, abiejų asociacijų bendradarbiavimo galimybės, pasirengimas 2016 metų spalį Vilniuje vyksiančiam Europos Tarybos (Council of Europe) metiniam forumui, į kurį susirinks visų Europos Tarybai priklausančių valstybių atstovai ir ekspertai aptarti Europos kultūros kelių bei Šv. Jokūbo kelio vystymo perspektyvų, infrastruktūros kūrimo, tarptautinio bendradarbiavimo klausimų.

Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos valdybos posėdžiui ir jungtinam abiejų asociacijų valdybų pasitarimui Liškiavoje vadovavo Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos vadovai – šios asociacijos prezidentas, Panevėžio miesto meras Rytis Račkauskas ir valdybos pirmininkas, Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas. Posėdžiuose dalyvavo Kalvarijos savivaldybės meras Vincas Plikaitis, Lazdijų rajono meras Artūras Margelis, Kretingos savivaldybės mero pavaduotoja Danutė Skruibienė, Varėnos, Kaišiadorių, Kretingos rajonų savivaldybių pareigūnai. Antrajai asociacijai pasitarime atstovavo jos viceprezidentai B. Nenortaitė ir kan. Valius Zubavičius, valdybos pirmininkas D. Varnas, valdybos nariai R. Blikertienė, A. Šiaučiulis, R. Oželis, kun. dr. Algirdas Petras Kanapka, Alantos (Molėtų r. savivaldybė) seniūnas Aidonas Užubalis.

Darbas vyko konstruktyviai, valdybos posėdyje ir pasitarime priimti keli svarbūs sprendimai. Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos atsakinguoju sekretoriumi bendru sutarimu patvirtintas dr. Tomas Sabaliauskas, aptartas šios asociacijos plėtros planas 2016 metams, naujų narių priėmimo klausimai, patvirtintas Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos emblema, aptarti ir patvirtinti šios asociacijos viešųjų ryšių organizavimo strateginiai tikslai, principai, artimiausi darbai, nuspręsta per artimiausius du mėnesius išleisti informacinius lankstinukus apie lietuviškuosius Šv. Jokūbo kelius keliomis užsienio kalbomis (jie bus platinami per turizmo informacijos centrus, Lietuvos ambasadas užsienio šalyse bei Vilniuje vyksiančio Europos Tarybos kultūros keliams skirto forumo dalyviams), aptartos principinės abiejų asociacijų veiklos koordinavimo nuostatos, reikalingų atlikti darbų finansavimo klausimai; nutarta ir ateityje rengti bendrus abiejų asociacijų valdybų posėdžius, efektingai koordinuoti bendrą veiklą. Kitas jungtinis posėdis bus kviečiamas 2016 metų rudenį.

Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociaciją, savivaldybių taryboms priėmus atitinkamus sprendimus, įsteigė Alytaus, Kaišiadorių, Kretingos, Lazdijų, Marijampolės, Varėnos rajonų, Kalvarijos, Kauno, Panevėžio miestų savivaldybės, atstovaujamos jų vadovų.

Šv. Jokūbo kelio draugų asociacija, įsteigta 2013 metais, vienija Lietuvos piliečius, ypač vienuolikos Lietuvoje esančių Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčių parapijų atstovus, suvokiančius piligrimystės tradicijos išsaugojimo reikšmę, krikščioniškųjų vertybių svarbą Europos vienybei ir solidarumui išsaugoti bei stiprinti. Šios asociacijos nariai – gydytojai, mokytojai, studentai, dėstytojai, kunigai, politikai, verslininkai ir kitų profesijų atstovai. Asociacijos jėgomis surengtas ne vienas pilgrimų žygis dviračiais Šv. Jokūbo keliais Lietuvoje, šių metų pavasarį – jaunimo akcija „Šv. Jokūbo kelio ambasadorių estafetė“, apėmusi daugiau nei 10 savivaldybių (Kauno, Kauno rajono, Lazdijų, Kalvarijos, Marijampolės, Molėtų, Alytaus, Alytaus rajono, Trakų, Kaišiadorių, Jonavos ir Joniškio rajonų), joje per du mėnesius dalyvavo keli šimtai jaunų žmonių. Asociacijos veikloje svarbią vietą užima leidybinė veikla, konferencijų organizavimas, informacijos apie Šv. Jokūbo kelią, kaip pirmąjį Europos kultūros kelią, liudijantį Europos įvairovę ir bendrus bruožus, sklaida. Asociacijos nariai rengia diskusijas gimnazijose, mokyklose, universitetuose, bendruomenėse, viešosiose bibliotekose apie krikščioniškąsias Europos šaknis, vertybių svarbą politikoje ir kasdieniame mūsų gyvenime.

Aurelija Krampaitė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija