2016 m. rugsėjo 2 d.    
Nr. 32
(2200)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Žodis Alfonsui Svarinskui, Juozui Zdebskiui ir Broniui Laurinavičiui pagerbti

Už garbingus didžiavyrius Alfonsą Svarinską, Juozą Zdebskį, Bronių Laurinavičių, kuriems šiandien neleistų kalbėti Seime, nacionaliniame radijuje ir televizijoje. Atmintis teikia prievolę kalbėti už juos atvirai.

Algirdas Endriukaitis

1. Tegyvuoja Tarybų Lietuvos saulė

Vilniaus apylinkės prokuroras Gedvydas Vaivada 2016 05 03 nutarė nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl 28 nukentėjusių nuo KGB, prokurorų ir teisėjų. Nukentėjusieji – A. Svarinskas, P. Plumpa, N. Sadūnaitė, S. Tamkevičius, J. Kauneckas, B. Gajauskas, A. Terleckas ir kiti. Apklausti tik 8 KGB pareigūnai.

Nutartyje rašoma, kad čekistas E. Eismuntas, paskirtas į pareigas, „davė priesaiką garbingai atlikti pareigas ir tos priesaikos nesulaužė, tačiau niekada neperžengė įstatymų ribos ir vadovavosi galiojančiais įstatymais“ (39 p.). „Tokia buvo santvarka, tokia valstybės politika, kurią jie vykdė. Nemano, kad jo ir kolegų darbas buvo nusikalstamas, nes jie vykdė valstybės politiką ir ją saugojo“ (40 p.).

Čekistas Vidmantas Baumila (nepriklausomybės metais buvo padavęs į teismą už šmeižtą Nijolę Sadūnaitę) mano, kad „F. N. Sadūnaitė jį tiesiog apšmeižė“ (42 p.).

Prokuroras Alfonsas Kairelis apie kunigo Zdebskio mirtį nieko konkretaus nežino, tai buvo grynai milicijos byla. Daugiau nieko šiuo konkrečiu klausimu pasakyti negali (52 p.).

Prokuroras Gedvidas Vaivada: „Darytina išvada, kad visi asmenys, t.y. VSK pareigūnai, prokurorai, teisėjai ir tarėjai, negali būti traukiami baudžiamojon atsakomybėn šią dieną už tuo metu galiojusių teisės aktų vykdymą“ (58 p.).

Niekur nepaminėti ir nepasitelkiami išleistos unikalios „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 10 tomų tekstai!

 


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija