2016 m. rugsėjo 2 d.    
Nr. 32
(2200)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Žolinės šventimas Pivašiūnuose

Jubiliejinių Gailestingumo metų Žolinės atlaidai Pivašiūnuose turėjo jaunatvišką įžangą, nes rugpjūčio 9 dieną Varkalėse prasidėjo tradicine tapusi jaunimo stovykla ir piligriminis žygis į Pivašiūnų šventovę. Stovykloje gilintasi į Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio dvasinį palikimą, todėl tris dienas stovyklautojus vienijo Dievo tarnui ypač svarbus šūkis „Būk valia Tavo!“ Jie klausėsi mokymų apie piligrimystę, apie Dievo tarno Teofiliaus gyvenimą, pamaldumą, dorybes bei beatifikacijos bylos eigą. Mokymams vadovavo kun. dr. Mindaugas Sabonis, kun. Marius Talutis, dr. Roma Zajančkauskienė ir Irmantas Ramanauskas. Jaunimas ne tik meldėsi, adoravo ir šlovino Viešpatį, bet ir žaidė bei bendravo.

Rugpjūčio 12 dieną jaunimas iš Varkalių pėsčiomis su malda ir giesme leidosi į piligrimystę Pivašiūnų kryptimi. Pakeliui piligrimai rinko sutiktų žmonių intencijas, nešė į Pivašiūnų šventovę ir tomis intencijomis meldėsi. Pakeliui aplankė ir meldėsi Užuguosčio, Aukštadvario, Onuškio ir Dusmenų bažnyčiose. Piligrimai nakvojo buvusiame Aukštadvario dominikonų vienuolyne bei Dusmenų parapijos namuose.


Padėkos už laisvę dieną piligrimų eisenos į Šiluvą

Paskutinį vasaros sekmadienį į Marijos šventovę Šiluvoje švęsti Padėkos už laisvę dienos daugelis piligrimų atkeliavo pėsčiomis, dalyvaudami tradicinėse piligrimų eisenose nuo Tytuvėnų ir Dubysos. Piligrimų eisenų, prasidėjusių ir visaip trukdytų sovietmečiu (jų organizatoriams bei dalyviams tekdavo patirti KGB persekiojimus), tradicija gyvuoja ir tęsiasi mūsų Nepriklausomybės metais – šia malda dėkojame Dievui už laisvės dovaną, nepaliaujamą Švč. Mergelės Marijos užtarimą, meldžiamės už laisvės kovų dalyvius.

Eisenoje nuo Tytuvėnų piligrimus vedė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Drauge su šio krašto piligrimais nuo Tytuvėnų į Šiluvą ėjo ir Tarptautinės organizacijos už tradiciją, šeimą, nuosavybę (TFP) nariai – Lietuvos bičiuliai, rinkę parašus mūsų Nepriklausomybės siekiui paremti 1990 metais.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija