2016 m. spalio 7 d.    
Nr. 37
(2205)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Knygnešys ir tremtinys kunigas Motiejus Kaziliauskas

Krakių Šv. apaštalo evangelisto
Mato bažnyčios šventorius.
Kun. Motiejaus Kaziliausko kapas
ir antkapinis paminklas priekyje
Autoriaus nuotrauka

Prieš 145 metus baigėsi pirmoji politinė lietuviškos spaudos platintojų byla. Šį rudenį sukaks 175 metai, kai gimė knygnešys kun. Motiejus Kaziliauskas (1841 10 03–1868 04 27–1920 01 05), bene skaudžiausiai nukentėjęs toje byloje už Prūsijoje spausdintų lietuviškų knygų platinimą.

Motiejaus Kaziliausko vardas iškaltas Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje esančioje „Knygnešių sienelėje“ tarp šimto žymiausių Lietuvos knygnešių. Tačiau nėra jokių atminimo ženklų nei Baukuose (Pasvalio r.), kur knygnešys gimė; nei Naujamiestyje (Panevėžio r.), kur dirbo ir veikė; nei Krakėse (Kėdainių r.), kur gyveno, dirbo ir mirė. Čia, šventoriaus medžių paunksmėje jau 96 metai jo kapas prižiūrimas, bet kaip knygnešys šis žmogus užmirštas ir nežinomas, sunkiai įskaitomos raidės rausvo granito kryžiuje.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija