2016 m. spalio 7 d.    
Nr. 37
(2205)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Europos paveldo dienų konferencijoje dėmesys skirtas dvarų kultūrai

Konferencijos pranešėjai

Trečiąją rudens savaitę Lietuvoje kasmet rengiamos Europos kultūros paveldo dienos. Šių metų tema – „Kultūros paveldas ir bendruomenės“. Panevėžio kraštotyros muziejus įgyvendino LR kultūros rėmimo fondo finansuotą projektą: surengė parodą „Dvaro vartus atvėrus“, o rugsėjo 16 dieną istorijos mylėtojus pakvietė į 18-ąją mokslinę konferenciją „Iš Panevėžio praeities: dvarų kultūros atodangos“. Vienas pagrindinių konferencijos tikslų buvo pristatyti visuomenei dvarų kultūros kontekstą, jų reikšmę istoriniame procese, priminti, kad dvarai ištisus šimtmečius buvo šalies politinio, ekonominio, kultūrinio gyvenimo centrai.

Konferenciją sveikinimo žodžiais pradėjo Panevėžio miesto savivaldybės mero pavaduotojas Petras Luomanas. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Sandra Jakštienė padėkojo už Panevėžio mieste puoselėjamas kultūros paveldo tradicijas, pasidžiaugė, kad moksliniai pranešimai skaitomi ne tik universitetuose, bet ir miesto kultūros įstaigose, o baigdama palinkėjo visuomet išlikti atviriems ieškojimams ir atradimams.

Metinio renginio organizatorė – vyriausioji Panevėžio kraštotyros muziejaus fondų saugotoja Jūratė Gaidelienė – pasidžiaugė, kad į konferenciją subūrė darnų lektorių kolektyvą. Ji sakė, kad nors pranešėjų patirtis, įdirbis, tyrinėjimų apimtis ir metodai skiriasi, visų jų dėka gimė prasmingas konferencijos turinys.

Konferencijoje perskaityti aštuoni pranešimai. Dr. Gintautas Sliesoriūnas (Lietuvos istorijos institutas), išanalizavęs 1690 metų dūmų surašymo medžiagą, aptarė Upytės pavieto stambiąją žemėvaldą ir pavieto žemėvaldos struktūrą.

Dr. Jolita Sarcevičienė (Lietuvos istorijos institutas), remdamasi Merkinės seniūno Antano Kazimiero Sapiegos (1689–1739) dienoraščiu, smulkiai fiksuojančiu 1722–1733 metų pradžios gyvenimo kasdienybę, valdų administravimą, LDK tribunolo sesijas, kelionių maršrutus, korespondentų ratą, pasilinksminimus bei pasakojančiu apie nuosaikų Sapiegos gyvenimą provincijoje, pateikė, kaip iš garsios giminės kilęs, tačiau dėl įvairių priežasčių reikšmingesnės politinės karjeros nepadaręs, dažnai provincijos valdose rezidavęs bei nuolat su finansiniais sunkumais susidurdavęs asmuo atskleidė ir įtvirtino savo socialinę tapatybę.

„Architektai susiduria ne tik su kultūriniu, bet ir su materialiu paveldu, kuris, deja, nuolatos mažėja. Truputį pavydžiu istorikams, nes jų tyrinėjami objektai ir surinkta informacija kaupiasi ir didėja, o architektų tyrinėjami objektai senka“, – pastabomis apie kultūros paveldo pastatų nykimą savo pranešimą pradėjo KTU Architektūros ir statybos instituto dr. Dalė Puodžiukienė. Mokslininkė nagrinėjo išlikusius ar iš ikonografijos žinomus Panevėžio rajono medinės dvarų sodybų architektūros objektus, siekdama juos pristatyti visuomenei, atskleisti jų vertę.

Panevėžio kraštotyros muziejaus direktorius Arūnas Astramskas gvildeno Panevėžio apskrities dvarininkų viešosios veiklos formas XX amžiaus pradžioje.

Pranešėjas Audrys Matulaitis (VŠĮ „Siesikų pilis“) atkreipė dėmesį į iki šiol mažai tirtas arba visai netyrinėtas renesansinės Siesikų dvaro pilies (Ukmergės r.) architektūros ir puošybos ypatybes bei istorines jos statybos aplinkybes, sąlygotas pilies statytojo Gabrieliaus Daumanto Siesickio (†1517) biografijos, jo tarnystės karaliaus Vladislovo Jogailaičio dvare Budoje.

Genovaitė Vertelkaitė-Bartulienė (Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus) pristatė Raguvėlės dvaro paveikslus, saugomus Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkiniuose.

Nijolė Milaknienė (Palėvenės dvaro savininkė), dvarininkų Komarų vaikaitė, iškėlė nežinomus giminės gyvenimo epizodus bei istorijas.

Alfreda Petrulienė ir Dovilas Petrulis (Panevėžio kraštotyros muziejus) pristatė Paliūniškio dvare atliktų detaliųjų archeologinių tyrimų rezultatus, aptarė kasinėjimų metu rastus radinius.

Konferencijos pertraukų metu susirinkusieji galėjo apžiūrėti parodą „Dvaro vartus atvėrus“, kuri supažindina su Panevėžio krašto dvarų istorija, ir jų dvasią pajusti padedančiais interjerų fragmentais, dvarininkų naudotais ir jų kasdienybę puošusiais daiktais, fotografijomis, knygomis, dokumentais iš Panevėžio kraštotyros muziejaus rinkinių bei privačių kolekcijų.

Nespėjusieji aplankyti veikiančios parodos tai dar gali padaryti iki 2017 metų gegužės 31 dienos, o kas negalėjo dalyvauti konferencijoje, Panevėžio kraštotyros muziejuje gali įsigyti išleistą konferencijos pranešimų rinkinį.

Raimonda Gvozdienė,
Panevėžio kraštotyros muziejaus vyresnioji muziejininkė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija