2016 m. spalio 7 d.    
Nr. 37
(2205)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Po atlaidų – kelionės, artinančios prie Dievo

Biržiečiai Palendriuose
su benediktinų venuoliu tėvu Gregory

Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaras kun. Ernestas Želvys per trejus kunigystės Biržuose metus pripratino biržiečius ne tik organizuotai dalyvauti didžiuosiuose Lietuvos bažnyčiose vykstančiuose atlaiduose, bet pasimeldus dar neskubėti namo. „Lietuvoje yra tiek daug sakralių vietų, bažnyčių, kurias verta aplankyti, žmonių, kurie skirtingais keliais ir laikais vedė ir tebeveda žmones prie Dievo, su kuriais reikia susipažinti“, – tvirtina kunigas Ernestas. Tikintieji juo pasitiki ir entuziastingai dalyvauja kunigo organizuojamose išvykose.

Švietęs ir šildęs

Pasimeldę Švč. Mergelės Marijos atlaiduose Krekenavos Bazilikoje, aplankėme Paberžę – Tėvo Stanislovo (Algirdo Mykolo Dobrovolskio) ilgiausiai trukusios ir paskutinės tarnystės vietą, sakralųjį užkampį, pribloškiantį žmogaus kilnumo ir pasišventimo galia.


Europos lietuvių dvasininkų suvažiavimas Lietuvoje

Rugsėjo 12–14 dienomis LVK delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai prel. Edmundas Putrimas sukvietė susitikti Lietuvoje Europos lietuvių dvasininkus į kas antri metai vykstantį jų suvažiavimą, kurio metu ne tik susitinkama ir pasikeičiama informacija, bet ir meldžiamasi, bendraujama neformalioje aplinkoje.

Šįkart kaip ir paprastai suvažiavimas prasidėjo dvasininkų bendra malda – Eucharistijos šventimu Dievo Gailestingumo šventovėje su Vilniaus arkivysk. Gintaru Grušu ir jo padėjėju vysk. Arūnu Poniškaičiu.

Antrają dieną suvažiavimo dalyviai rinkosi Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriate Vilniuje. Suvažiavimas buvo pradėtas bendra Valandų liturgijos Rytmetine malda, po jos vyko posėdžiai. Europos lietuvių sielovadai atstovavo dvasininkai iš jiems priskirtų šalių: kun. Egidijus Arnašius iš Airijos, kun. Petras Gucevičius iš Seinų, kun. Marius Talutis iš Punsko, kun. Oskaras Volskis iš Norvegijos, kun. Petras Tverijonas ir kun. Ramūnas Gerdauskas iš Jungtinės Karalystės, kun. Virginijus Grigutis iš Vokietijos, kun. Juan Carlos Escutero iš Islandijos, t. Algis Gudaitis SJ iš Latvijos, kan. Anupras Gauronskas iš Karaliaučiaus krašto, Tilžės. Dalyvavo broliai pranciškonai – kun. Gediminas Numgaudis OFM ir kun. Paulius Vaineikis OFM, vykdantys misijas Švedijoje, t. Antanas Saulaitis SJ, lankantis Suomijoje gyvenančius lietuvius, kun. Nerijus Vyšniauskas – gyvenančius Danijoje.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija