2016 m. spalio 21 d.    
Nr. 39
(2207)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Bibliotekų metai

Sugrįžimas į Mykolo Kleopo Oginskio metus

Pagėgių savivaldybės meras Virginijus
Komskis (dešinėje)Lilijai Valatkienei
(antra iš kairės) bei Vytautui
Jonui Juškai (kairėje) įteikia
knygelę „Pagėgių krašte su
mažąja Rambyno kalno laume Erda“

Pagėgiškiams ir svečiams lyrišką muzikinį
pasirodymą dovanoja Iveta Steponavičiūtė

PAGĖGIAI. 2015-ieji buvo paskelbti kompozitoriaus, diplomato, rašytojo, politiko Mykolo Kleopo Oginskio metais. Tad pasitinkant tradicinę Pagėgių krašto šventę „Pagėgiai laiko labirintuose“, Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje suorganizuotas iškilus bei įsimintinas literatūros ir meno vakaras „Mykolo Kleopo Oginskio metus išlydėjus“. Atliepiant į renginio temą, iškilmingu vakaro pradžios akordu tapo Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos muzikos skyriaus moksleivės Ivetos Steponavičiūtės (mokytoja – Marina Dvarvitene) pianinu skambintas M. K. Oginskio sukurtas polonezas d-moll Nr. 10. Renginio dalyvius ir svečius sveikino Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Ramutė Vaitkuvienė, šiuo metu laikinai einanti direktorės pareigas. Ji teigė, jog šis M. K. Oginskio gyvenimo ir kūrybos keliui apžvelgti skirtas vakaras ypač gražia bei prasminga nata įsilieja į Pagėgių krašto šventę.

Pagėgiškiams pristatyti iš Vilniaus atvykę svečiai – fotomenininkė, žurnalistė Lilija Valatkienė bei kultūrologas, vertėjas Vytautas Jonas Juška. Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis, kraštiečiams bei svečiams tardamas sveikinamąjį žodį, teigė, jog itin svarbu laiko labirintais grįžti atgalios ir prisiminti tokio talentingo, tautai bei jos kultūrai nusipelniusio didžiavyrio kaip M. K. Oginskis ateities kartoms padovanotą kūrybinį bei humanistinį palikimą.

Vakaro viešnia L. Valatkienė Pagėgių krašto gyventojams ir miesto svečiams pristatė Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos erdves puošusią savo autorinę fotorefleksijų ir dokumentinės fotografijos darbų parodą ,,Ar spėjome pažinti Mykolą Kleopą Oginskį?“ Ekspozicijoje atsispindi M. K. Oginskio gimtinės vaizdai, Oginskių šeimos heraldikos simbolika, rūmų ir dvarų kompleksų fragmentai bei kiti sakralinio ir materialaus palikimo objektai. Tyrinėdama M. K. Oginskio asmenybę bei rengdama jo atminimo įamžinimui skirtas parodas, fotomenininkė L. Valatkienė apkeliavo Lietuvą, Baltarusiją, Lenkiją, Italiją. Fotomenininkės ekspozicijos puošė ne tik tėvynės galerijas bei bibliotekas, bet ir Lietuvos ambasadas Baltarusijoje, Lenkijoje, Šveicarijoje. Du savo meninės fotografijos darbus, atvaizduojančius M. K. Oginskio amžinojo poilsio vietą bei jo kapo marmuro paminklą Florencijos Šv. Kryžiaus bazilikoje (Italija), L. Valatkienė įteikė Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai.

Informatyvią, išsamią autentiškų informacijos šaltinių pagrindu parengtą paskaitą „Mykolas Kleopas Oginskis – politikas, diplomatas ir kompozitorius – bei jo sąlytis su Mažąja Lietuva“ pagėgiškiams skaitė kultūrologas Vytautas Jonas Juška.

M. K. Oginskio 250-ųjų gimimo metinių palydėtuvių vakaras paženklintas prasminga ir gilia literatūrine gaida – 2015 metais išleistos knygos ,,Mykolas Kleopas Oginskis: sielos ir minčių tėvynė – Lietuva“ (sudarytoja – Laima Budzinauskienė, fotografijų autorė – Lilija Valatkienė) – sutiktuvėmis. Leidinyje publikuojamų M. K. Oginskio aplinką fiksuojančių fotografijų pagrindu stengtasi perteikti bei atgaivinti šio didiko muzikinį bei literatūrinį palikimą. Žvelgiant į gausiai knygoje pateikiamas fotografijas, nejučia atsiveria pagrindiniai su Lietuva ir Vilniumi susiję M. K. Oginskio gyvenimo bei kūrybos ypatumai, iškyla vietovių, kuriose gyveno šis garbusis kunigaikštis, subtili architektūra ir didinga gamtos panorama. Šis vizualus kontekstas yra raktas skaitytojui į M. K. Oginskio įkvėpimo šaltinio, vedusio jį laisvės troškimo, meilės, kūrybos ir pasiaukojimo keliais, suvokimą.

Pagėgių savivaldybės meras V. Komskis dėkojo L. Valatkienei bei V. J. Juškai už vakaro metu nutiestus istorinės atminties tiltus, nukėlusius į M. K. Oginskio gyventą laiką ir leidusius per šio didiko pasaulėžiūros prizmę pajausti tų laikų dvasią bei nuotaiką. Meras įteikė svečiams gėlių bei savo patarėjos Mildos Jašinskaitės-Jasevičienės vaikams parašytą, iliustruotą ir sudarytą knygelę „Pagėgių krašte su mažąja Rambyno kalno laume Erda“. Kad fotomenininkės L. Valatkienės ir kultūrologo V. J. Juškos pažintis su Pagėgių kraštu būtų kuo artimesnė bei visapusiškesnė, Ramutė Vaitkuvienė šiems iš sostinės atvykusiems šviesuoliams padovanojo gėlių bei reprezentacinius Pagėgių krašto leidinius. Už lyrišką muzikinį pasirodymą Ivetai Steponavičiūtei įteikta gėlių bei saldi dovanėlė. Gėlėmis pagerbta ir moksleivės mokytoja Marina Dvarvitene. L. Valatkienė ir V. J. Juška bibliotekos bendruomenę ir skaitytojus nudžiugino svaria literatūrine dovana – 2015 metais išleistu Alfonso Čepausko sudarytu tarptautinės konkursinės ekslibrisų parodos katalogu „Mykolas Kleopas Oginskis – 250“ bei 1995 metais išleistu lituanistikos ir Lietuvos studijų darbus Tasmanijos universitete (Australija) publikuojančio žurnalo „Lithuanian Papers“ 9-uoju numeriu. Pastarojo leidinio viršelyje – Mažosios Lietuvos tautiniais rūbais vilkinčios lietuvininkės.

Pagėgiškiai, pasisėmę svečių dovanotų M. K. Oginskio asmenybę ir gyvenimo kelią giliai atskleidžiančių pasakojimų šviesos, L. Valatkienei ir V. J. Juškai negailėjo nei gražių padėkos žodžių, nei gėlių žiedų. Per bibliotekos salę nuvingiavo graži eilutė literatūrinio žodžio mylėtojų, norinčių įsigyti leidinių apie žmonijos istorijos knygoje aukso raidėmis įrašytą kūrėją M. K. Oginskį ir gauti vieno iš jų rengėjų autografą.

Sonata Vitkutė,
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos
metodininkė – skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Astos Andrulienės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija