2016 m. spalio 21 d.    
Nr. 39
(2207)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Apie Tėvo Stanislovo šviesą

Iš kairės: kun. Vincentas Tamošauskas
OFM Cap., bibliotekos direktorė Jovita
Šimkevičiūtė, kun. Eduardas Semaška,
knygos autorė Valentina Šereikienė,
Joniškio rajono savivaldybės mero
pavaduotoja Vaida Aleknavičienė,
Stasė Mickutė ir bibliotekos direktorės
pavaduotoja Violeta Vilčiauskienė

JONIŠKIS. Rugsėjo 15 dieną Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimas – knygos „Tėvo Stanislovo saulė“ pristatymas. Vykdydami kilnų šviečiamąjį projektą „Misija: Tėvo Stanislovo gyvenimo keliais 2016–2017“, į renginį atvyko svečiai – knygos autorė, socialinių mokslų daktarė Valentina Šereikienė, Etninio paveldo bendruomenės „Kauno Veršva“ vadovė, filosofijos ir humanitarinių mokslų magistrė Stasė Mickutė ir teologijos mokslų daktaras, kunigas kapucinas Vincentas Tamošauskas.

Knyga skirta 10-osioms kapucinų vienuolio, kunigo Algirdo Mykolo Dobrovolskio (Tėvo Stanislovo) mirties metinėms. Per Tėvą Stanislovą pažinojusių, artimųjų, jo mokinių prisiminimus knygoje atskleidžiama neeilinė asmenybė, kurios šviesa nenustoja šildyti žmonių dvasios ir šiandien.

Gausiai joniškiečių auditorijai knygos autorė V. Šereikienė kalbėjo apie tai, kaip gimė ši knyga, apie asmeninį bendravimą su Tėvu Stanislovu. Knygoje atskleidžiama daug dalykų, kurie nežinomi visuomenei arba kitaip interpretuojami. Tėvas Stanislovas bendravo su visais: ir su žymiais politikais, verslininkais, ir su abejotinos reputacijos žmonėmis, su ligoniais ir varguoliais. Tėvo Stanislovo – tikrojo altruisto – saulė švietė visiems.

Savo įžvalgomis apie Tėvo Stanislovo fenomeną, šią daugiabriaunę, daugiaplanę, kiekvienam žmogui tarnavusią asmenybę, jos dvasinį ir fizinį indėlį į etninį paveldą pasidalijo S. Mickutė.

Ekspresyvus Tėvo Stanislovo mokinio, kunigo kapucinų vienuolio V. Tamošausko pasakojimas sukėlė diskusiją dėl kai kurių Tėvo Stanislovo nuostatų paaiškinimo, tačiau kvietė visus palaikyti krikščioniškąsias vertybes, kurias be išlygų puoselėjo Tėvas Stanislovas.

Mintimis apie Tėvą Stanislovą pasidalijo ir Joniškio dekanas klebonas kun. Eduardas Semaška.

Už renginį ir apsilankymą Joniškyje svečiams padėkojo mero pavaduotoja Vaida Aleknavičienė, viešosios bibliotekos direktorė Jovita Šimkevičiūtė. Paskui svečiai išskubėjo susitikti su Juodeikių bendruomene. Ten 1957–1960 metais klebonavo Tėvas Stanislovas.

Violeta Vilčiauskienė

Ievos Lipskienės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija