2016 m. spalio 21 d.    
Nr. 39
(2207)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Klaipėdoje papūtė Atsinaujinimo vėjai...

Marta Dangilė Palmaitytė

Atsinaujinimo dienos šv. Mišios
Klaipėdos Žvejų kultūros rūmuose

Spalio 15-oji Klaipėdoje buvo ypatinga. Šią dieną, pirmą kartą Klaipėdos miesto istorijoje buvo rengiama Atsinaujinimo diena, pavadinta Tūkstantoji karta. Atsinaujinimo diena – Klaipėdos miesto katalikiškų parapijų organizuotas grandiozinis renginys, uostamiestyje palietęs daugiau nei tūkstantį renginyje dalyvavusių širdžių ir sielų.

Atsinaujinimo diena vyko Žvejų kultūros rūmuose, kurie talpina daugiau nei 1000 žmonių. Renginio dieną salė buvo sausakimša... Toks gausus klaipėdiečių dalyvavimas liudijo, kaip labai uostamiesčio tikintieji buvo išsiilgę ir troško tokios tikėjimo šventės, kokia Klaipėdai tapo Atsinaujinimo diena.

Likus gerai valandai iki renginio, dalyviai jau būriavosi Žvejų kultūros rūmų koridoriuose, šventei dar neprasidėjus, salė jau buvo pilnutėlė. Tūksnantoji karta susirinkusi nekantriai laukė renginio pradžios. Renginį atidarė fenomenalus, jungtinis Klaipėdos, Gargždų ir Kretingos katalikiškų parapijų choras, kuriam vadovavo Lina Pudžiuvelytė. Jau su pirmaisiais šio choro atliekamų giesmių akordais salė stojosi šlovinimui. Kūrėsi jauki atmosfera. Pasibaigus pirmajam šlovinimui, į sceną įžengė pirmasis svečias, Kauno arkivyskupo augziliaras vysk. Kęstutis Kėvalas ir kalbėjo tema Atsivertimas – gimimas iš naujo. Vyskupas Kęstutis priminė, jog pirmoji Klaipėdos miesto Atsinaujinimo diena vyksta Žvejų rūmuose, o pirmieji Kristaus mokiniai juk ir buvo žvejai... Vyskupo Kęstučio žodžiai krito giliai tikintiesiems į širdis, publikos aplodismentai netilo netgi jam pasitraukus iš scenos. Netrukus vėl buvo giedamos šlovinimo giesmės, po kurių renginio svečių laukė staigmena! Šalia sausainių ir arbatos, kurią renginio dalyviams išvirė Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Butigeidžio Dragūnų bataliono kariai, veikė Klaipėdos katalikiškų parapijų informacinis fojė. Čia renginio dalyviai galėjo susipažinti su Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, Šv. Kazimiero, Šv. Juozapo Darbininko, Kristaus Karaliaus, Šv. Brunono Kverfurtiečio, Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčių veikla, su Klaipėdos miesto Šeimos centru, „Marijos radijo“ savanoriais, žurnalistu Tomu Vilucku. Šiame fojė bene pirmą kartą Klaipėdos miesto tikintieji pamatė vieni kitus iš arti, be to, visų šešių Klaipėdos bažnyčių tikintieji buvo drauge ir dalinosi tikėjimo ir bendravimo džiaugsmu.


Nunciatūroje – šv. Jono Pauliaus II skulptūra

Praėjusį sekmadienį Apaštalinėje Nunciatūroje Vilniuje (T. Kosciuškos g. 28) apaštalinis nuncijus Baltijos šalyse arkiv. Pedras Lopesas Kvintana (Pedro López Quintana) pašventino šv. Jono Pauliaus II skulptūrą. Kartu buvo atidaryta iki šio penktadienio 16 valandos veiksianti paroda „Laisvės popiežius“. Renginys skirtas diplomatinių santykių tarp Lietuvos Valstybės ir Šventojo Sosto atkūrimo 25-erių metų sukakčiai paminėti. Renginyje dalyvavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, vyskupai Eugenijus Bartulis, Jonas Boruta, Kęstutis Kėvalas, užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, prof. Vytautas Landsbergis ir kiti.

Jevgenijos Levin (bernardinai.lt) nuotrauka


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija