2016 m. spalio 21 d.    
Nr. 39
(2207)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Klaipėdoje papūtė Atsinaujinimo vėjai...

Marta Dangilė Palmaitytė

Atsinaujinimo dienos šv. Mišios
Klaipėdos Žvejų kultūros rūmuose

Kauno arkivyskupo augziliaras
vysk. Kęstutis Kėvalas su grupe
Atsinaujinimo dienos dalyvių

Renginio dalyviai galėjo susipažinti
su Klaipėdos miesto Šeimos centru

Atsinaujinimo dienų dalyviai
Klaipėdos Žvejų kultūros rūmuose

Vysk. Kęstutis Kėvalas sveikinasi
su Švč. Mergelės Marijos, Taikos
Karalienės, bažnyčios klebonu
Klaipėdos miesto dekanu kun. Viliumi
Viktoravičiumi ir renginio šeimininkais

Brolis dominikonas Pijus Eglinas

Atsinaujinimo dienos šv. Mišiose

Spalio 15-oji Klaipėdoje buvo ypatinga. Šią dieną, pirmą kartą Klaipėdos miesto istorijoje buvo rengiama Atsinaujinimo diena, pavadinta Tūkstantoji karta. Atsinaujinimo diena – Klaipėdos miesto katalikiškų parapijų organizuotas grandiozinis renginys, uostamiestyje palietęs daugiau nei tūkstantį renginyje dalyvavusių širdžių ir sielų.

Atsinaujinimo diena vyko Žvejų kultūros rūmuose, kurie talpina daugiau nei 1000 žmonių. Renginio dieną salė buvo sausakimša... Toks gausus klaipėdiečių dalyvavimas liudijo, kaip labai uostamiesčio tikintieji buvo išsiilgę ir troško tokios tikėjimo šventės, kokia Klaipėdai tapo Atsinaujinimo diena.

Likus gerai valandai iki renginio, dalyviai jau būriavosi Žvejų kultūros rūmų koridoriuose, šventei dar neprasidėjus, salė jau buvo pilnutėlė. Tūksnantoji karta susirinkusi nekantriai laukė renginio pradžios. Renginį atidarė fenomenalus, jungtinis Klaipėdos, Gargždų ir Kretingos katalikiškų parapijų choras, kuriam vadovavo Lina Pudžiuvelytė. Jau su pirmaisiais šio choro atliekamų giesmių akordais salė stojosi šlovinimui. Kūrėsi jauki atmosfera. Pasibaigus pirmajam šlovinimui, į sceną įžengė pirmasis svečias, Kauno arkivyskupo augziliaras vysk. Kęstutis Kėvalas ir kalbėjo tema Atsivertimas – gimimas iš naujo. Vyskupas Kęstutis priminė, jog pirmoji Klaipėdos miesto Atsinaujinimo diena vyksta Žvejų rūmuose, o pirmieji Kristaus mokiniai juk ir buvo žvejai... Vyskupo Kęstučio žodžiai krito giliai tikintiesiems į širdis, publikos aplodismentai netilo netgi jam pasitraukus iš scenos. Netrukus vėl buvo giedamos šlovinimo giesmės, po kurių renginio svečių laukė staigmena! Šalia sausainių ir arbatos, kurią renginio dalyviams išvirė Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Butigeidžio Dragūnų bataliono kariai, veikė Klaipėdos katalikiškų parapijų informacinis fojė. Čia renginio dalyviai galėjo susipažinti su Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, Šv. Kazimiero, Šv. Juozapo Darbininko, Kristaus Karaliaus, Šv. Brunono Kverfurtiečio, Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčių veikla, su Klaipėdos miesto Šeimos centru, „Marijos radijo“ savanoriais, žurnalistu Tomu Vilucku. Šiame fojė bene pirmą kartą Klaipėdos miesto tikintieji pamatė vieni kitus iš arti, be to, visų šešių Klaipėdos bažnyčių tikintieji buvo drauge ir dalinosi tikėjimo ir bendravimo džiaugsmu.

Po pertraukos dar kartą vyko šlovinimas, įvesdinęs į brolio dominikono Pijaus Eglino OP iš Vilniaus temą Kaip atverti širdį, kad Viešpats prisiliestų? Brolis Pijus ragino įsiminti spalio 15-ąją, kaip savo antrąjį gimtadienį... Dar viena stipri tema nepaliko abejingų, klausytojai sunkiai paleido brolį Pijų nuo scenos, sulaikydami jį audringomis ovacijomis. Po šios paskaitos renginio dalyviai buvo raginami susikaupti maldai – Dieviškojo Gailestingumo vainikėliui. Maldai vadovavo tą dieną savo gimtadienį šventęs Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Rolandas Karpavičius.

Po neilgos pertraukėlės kun. Sigitas Žilys iš Palangos pasakojo apie tai, kas yra Eucharistija, šv. Mišios, kokia jų tikroji prasmė. Su kunigo Sigito pagalba klausytojai atsakė į šiuos klausimus ir buvo pasiruošę dalyvauti šv. Mišių puotoje, kuriai vadovavo vysk. Kęstutis Kėvalas, koncelebravo br. Pijus Eglinas, Klaipėdos miesto dekanas kun. Vilius Viktoravičius ir daugiau nei 20 kunigų iš visos Telšių vyskupijos.

Po šv. Mišių į sceną buvo sukviesti visi prie renginio organizavimo prisidėję žmonės. Jų buvo daugiau nei 150. Jiems dėkojo ir į aktyvią veiklą Klaipėdos tikinčių bendruomenių labui ragino jungtis dekanas, Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčios klebonas, kun. Vilius Viktoravčius.

Tikėjimo šventei pasibaigus, tikintieji neskubėjo skirstytis, netilo šlovinimo giesmės, o dalyvavusiųjų lūpose skambėjo žodžiai: Tai buvo Klaipėdos dvasinis gimtadienis...

Klaipėdos miesto Atsinaujinimo dienos Tūkstantoji karta organizatoriai nuoširdžiai dėkoja šventės rėmėjams: Klaipėdos miesto savivaldybei, „Marijos radijui“, radijui „RadijoGAMA“, interneto svetainei katalikai.lt, laikraščiams (Kretingos „Pajūrio naujienos“, „Šilutės naujienos“, Gargždų „Banga“, Klaipėdos miesto dienraščiams „Vakarų ekspresas“, „Klaipėda“), Klaipėdos „Kultūros fabrikui“, Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Dragūnų bataliono kariams, Klaipėdos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui bei visiems savanoriams, prisidėjusiems prie šios tikėjimo šventės organizavimo!

Egidijaus Bagdono nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija