2016 m. spalio 28 d.    
Nr. 40
(2208)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Jėzaus Draugija – patikimose rankose

Mindaugas Buika

Popiežius Pranciškus su naujuoju
Jėzaus Draugijos vadovu t. Arturu
Sosa SJ (kairėje) ir jėzuitų
Romos kurijos vyresniuoju
t. Chokinu Bareru SJ

Kad Jėzaus Draugija yra patikimose rankose, pagal atsiliepimus galima vertinti venesualiečio kunigo Arturo Sosos Abaskalio (Arturo Sosa Abascal) SJ išrinkimą didžiausios ir įtakingiausios Katalikų Bažnyčios vienuolijos, Jėzaus Draugijos, generaliniu vyresniuoju. Naujas, jau 31-isis jėzuitų vadovas buvo išrinktas nuo spalio 14 dienos Romoje vykstančioje vienuolijos Generalinėje kongregacijoje dalyvauja 215 delegatų, iš kurių 212 yra elektoriai. Jie taip pat aptaria jėzuitų misijų veiklos ateities planus. Pagal 1540 metais šv. Ignaco Lojolos įkurtos Jėzaus Draugijos konstituciją (įstatus) ir tradiciją šios vienuolijos generaliniai vyresnieji renkami iki gyvos galvos. Tačiau paskutinieji du vadovai patys atsistatydino (2008 metais olandas tėvas Hansas Kolvenbachas (Hans Kolvenbach) SJ, o šiemet ispanas tėvas Adolfas Nikolasas (Adolfo Nicolas Pachon SJ), sulaukę garbingo 80 metų amžiaus, todėl buvo renkami jų įpėdiniai. Dabar vykstančioje 36-ojoje Generalinėje kongregacijoje, kurioje dalyvauja Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provinciolas kun. Gintaras Vitkus SJ, išrinktas generalinis vyresnysis tėvas A. Sosa yra pirmasis ne iš Europos, bet iš Lotynų Amerikos kilęs Jėzaus Draugijos vadovas. Iš šio katalikiškiausio kontinento (daugiau kaip du trečdaliai gyventojų – katalikai) yra kilęs ir popiežius Pranciškus, kuris, beje, yra pirmasis Visuotinei Bažnyčiai vadovaujantis jėzuitas.


Nesiliauti trokšti pažinti, mylėti...

Kun. Vytenis Vaškelis

Žemaūgis muitininkas Zachiejus, sužinojęs, jog Jėzus eina per Jericho miestą, tapo neklaužada vaiku, nes, nuvijęs šalin baimę dėl aplinkinių požiūrio į jį, įsiropštė į šilkmedį, pamatė Jėzų, ir jų žvilgsniai bei likimai susitiko... Dievo Sūnus nusileido iš dangaus, kad, tapęs žmogumi, paliudytų, jog nuo šiol kiekvienas, kuris, ieškodamas Jo, lips į medį (įveiks visas kliūtis, kad tik labiau galėtų pažinti Jėzų bei su Juo bendrauti), bus palaimintas, nes pats Nukryžiuotasis nesigėdijo būti iškeltas ant medžio, kad visus patrauktų prie savęs ir juos išaukštintų savo Prisikėlimo šlovėje...

Iš pradžių Zachiejus tik troško pamatyti Jėzų, ir jam atrodė, kad šis žvelgimas į Jį iš kelių metrų aukščio patenkins jo sielos alkį. Viešpats bematant suprato, kad šio muitininko širdis yra atvira tiesos ieškojimui, nes jis, būdamas muitininkų viršininkas ir turtuolis (Lk 19, 2), rizikavo sava reputacija. Iš tiesų esantys minioje, matydami Zachiejų atsidūrus medyje, galėjo pagalvoti: „Turbūt tas žmogelis neteko sveiko proto balso ir savigarbos“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija