2017 m. sausio 13 d.    
Nr. 2
(2219)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos gynyba

(Iš gynėjo dienoraščio) 

Jedinstvenininkai veržiasi
į Aukščiausiosios Tarybos pastatą
Algirdo Sabaliausko nuotrauka

Daug kas jau pamirštama netgi iš nesenos mūsų istorijos. Miršta ne tik 1944–1954 metų partizaninio pasipriešinimo dalyviai, bet ir disidentinio judėjimo 1970–1990 metais, 1988–1990 metų Sąjūdžio nariai. Netenkame ir 1990–1991 savanorių. Taip prarandame dalį savo istorijos, ypač jeigu jos kaip nors neužfiksuojame dokumentuose, atsiminimuose, knygose. Čia publikuojamo dienoraščio autorius pasakoja apie visai dar nesenus istorinius įvykius – 1991 metų sausį, –praėjus beveik metams po nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11-ąją, Laisvės gynėjams gavus užduotį sustabdyti prasidėjusią sovietų ir jų pakalikų agresiją ir išsaugoti nepriklausomybę. Jau ir tos kartos žmonės yra pamiršę kai kurias tų įvykių aplinkybes, mūsų Laisvės gynėjų patirtas tomis dienomis, o jaunoji karta, gimusi nepriklausomybės atkūrimo priešaušryje ar netrukus po jo, gal išvis mažai ką žino. Dienoraštis buvo paskelbtas tik Kanados lietuvių laikraštyje „Tėviškės žiburiai“ 2002 metais vasario 12, 19 ir 26 dienų numeriuose (6, 7 ir 8). Lietuvos spaudoje jis nebuvo skelbiamas, tad vertas Lietuvos piliečių – ir vyresnių, ir jaunesnių – dėmesio. Lakoniškas, kaip nors įvykius vertinančių asmeninių argumentų nepateikiantis gynybos dienų aprašymas gana vaizdžiai perteikia to meto įvykių tragizmą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija