2017 m. sausio 13 d.    
Nr. 2
(2219)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius telydi...

Edvardas ŠIUGŽDA

Tai buvo 1991 metų sausį... Daugelis iš mūsų jau yra primiršę anų laikų grėsmę, o gal net ir pamiršę. Jau ir 30-mečiai to nežino, o 20-mečiai dar nebuvo gimę. O tada ten, pirmose gretose buvo kaip tik 20-mečiai ir 30-mečiai. Žuvo tada net trylika Laisvės gynėjų. Dauguma iš jų buvo būtent tokio amžiaus. Vienas, vyresnis, žuvo vėliau. Tad verta kalbėti, verta juos prisiminti. Verta žinoti, kad tada mes kovojome su malda širdyse, su dainomis lūpose. Kovojome visi kaip vieninga tauta, kurios žingsnius lydėjo ir šviesa, ir tiesa. Dar labiau verta kalbėti ir apie mūsų pasipriešinimą okupacijai. Per pirmąją sovietų okupaciją tauta neteko arti 40 tūkst. veikliausių žmonių – jie sušaudyti ar išvežti į Rusijos kalėjimus bei tremtį. Per nacių okupacijos metus sunaikinta apie 150 tūkst. Lietuvos žydų – daugiausia Vokietijos sukurtuose mirties lageriuose Lenkijoje, Estijoje, vietos getuose. Per antrąją sovietų okupaciją partizaniniame pasipriešinime ir Rusijos lageriuose žuvo ar mirė apie 200 tūkst., dar daugiau ištremtųjų, o apie 70 tūkst. buvo priversti emigruoti ir faktiškai prarado teisę sugrįžti į tėvynę. Visa tai turime žinoti. Ir turime tai įvertinti.


Posėdžiavo Lietuvos vyskupai

Sausio 9 dieną Kaune vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, arkivyskupai Gintaras Grušas, Lionginas Virbalas, Sigitas Tamkevičius, Pedras Lopesas Kvintana (Pedro López Quintana), vyskupai Eugenijus Bartulis, Jonas Boruta, Jonas Ivanauskas, Kęstutis Kėvalas, Rimantas Norvila, Arūnas Poniškaitis, Linas Vodopjanovas.

Lietuvos vyskupus savo dalyvavimu pagerbęs Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. P. Lopesas Kvintana pasveikino susirinkusiuosius ir palinkėjo jiems gero darbo.

Posėdyje daug dėmesio skirta numatomai Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai bei šiam Lietuvos kankiniui pašvęstų metų šventimui. Iškilmių organizaciniams darbams vadovaujantis vysk. J. Ivanauskas papasakojo apie rengiamus pirmuosius komisijų ir darbo grupių susitikimus, joms keliamus uždavinius, kitus darbus, kuriuos dar reikia nuveikti. Jis pakvietė Lietuvos ir užsienio vyskupijų tikinčiuosius organizuotis į grupes, vykti į Kaišiadoris ir jungtis į bendrą dėkingumo maldą prie Garbingojo Teofiliaus Matulionio kapo Kaišiadorių Katedros kriptoje. Organizuotos piligrimų grupės bus registruojamos nuo vasario 1 d. Lietuvos vyskupai kviečia jungtis į dėkingumo maldą ne tik visas Lietuvos parapijų bendruomenes, bet ir vienuolijas, krikščioniškas organizacijas bei maldos grupes, visus Lietuvos tikinčiuosius. Posėdyje pristatyta tiek jau paruošta, tiek dar rengiama gausi ir įvairi informacinė medžiaga apie šį būsimąjį Lietuvos palaimintąjį. Daug medžiagos apie Garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį visi norintieji jau dabar gali rasti svetainėje www.matulionis.info.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija