2017 m. vasario 10 d.    
Nr. 6
(2223)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Algirdo Juliaus Greimo metai

Povilo Višinskio bibliotekoje – Greimas arti ir toli

ŠIAULIAI. Sausio 26 dieną Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje surengta popietė, skirta 100-osioms Algirdo Juliaus Greimo gimimo metinėms paminėti. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentas Rolandas Aidukas pristatė humanitarinių mokslų daktaro prof. Karolio Rimtauto Kašponio knygą „Greimas arti ir toli. Greimas Close and Far“. Renginį organizavo Šiaulių Juliaus Janonio, Didždvario gimnazijų bendruomenės ir biblioteka.

Renginys prasidėjo muzikine-poetine kompozicija „Iš prisiminimų apie A. J. Greimą“. Ją parodė Šiaulių Didždvario gimnazijos mokiniai, o pabaigoje buvo perskaitytas J. Janonio gimnazijos mokinės Inesos Burkevičiūtės (lietuvių kalbos mokytoja – Asta Valavičienė) pranešimas „A. J. Greimas gimnazisto akimis“. Mokslininko darbų parodą „Nuo semiotinio kvadrato iki estetikos skrydžių: A. J. Greimui 100“ parengė Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos darbuotojos.

Šiaulių Didždvario ir J. Janonio gimnazijų vadovai Rimas Budraitis ir Vitalis Balsevičius akcentavo A. J. Greimo nuopelnų reikšmę mokslui ir asmenybės autoritetą. Direktoriai pasidžiaugė, kad pasaulinio garso semiotikas yra susijęs su Šiauliais ir su abiem gimnazijomis. Mat vienoje mokykloje būsimas mokslininkas mokėsi, o kitoje mokytojavo. Jau vien tas faktas įpareigoja gimnazijų mokytojus ir mokinius domėtis ir didžiuotis A. J. Greimu.

Susitikime dalyvavo Prancūzijos įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje Filipas Žanto (Philippe’as Jeantaud), kuris su pagarba atsiliepė apie lietuvių kalbininko indėlį į Prancūzijos kultūrą ir mokslą. Pasak ambasadoriaus, A. J. Greimas atvyko į Prancūziją gerai nemokėdamas prancūzų kalbos, tačiau moksle jis stebėtinai pralenkė daugumą prancūzų.

Renginyje dalyvavo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorė Asta Lesauskienė, Kultūros skyriaus vedėja Daina Kinčinaitienė. Prof. K. R. Kašponis trumpai supažindino, kas yra nuveikta semiotikos srityje pasaulyje. Mokslininko knygoje „Greimas arti ir toli“ lietuvių ir anglų kalbomis pateikti A. J. Greimo biografijos etiudai ir chronologinis mokslininko vardo įamžinimo darbų aprašas.

Lietuvių kilmės prancūzų semiotikas, kalbininkas, mitologas, eseistas A. J. Greimas gimė 1917 m. kovo 9 d. Tuloje (Rusija), į kurią Greimų šeima pasitraukė Pirmojo pasaulinio karo metais. 1919 metais grįžo į Lietuvą, 1929–1931 metais gyveno Šiauliuose, lankė Berniukų gimnaziją. 1934–1939 metais studijavo teisę Vytauto Didžiojo universitete, kalbotyrą Grenoblio (Prancūzija) universitete. 1939 metais grįžęs į Lietuvą atliko karinę tarnybą. 1940–1944 metais vėl gyveno Šiauliuose, mokytojavo Mergaičių gimnazijoje ir Prekybos institute, buvo Tautinės lietuvių studentų korporacijos „Neo-Lithuania“ narys, priklausė Šiaulių kultūrininkų būreliui. Buvo vienas iš almanacho „Varpai“ leidimo iniciatorių. 1944 metais su šeima pasitraukė į Prancūziją, ten apgynė daktaro disertaciją (Sorbonos universitete). Dėstė Aleksandrijos (Egiptas), Ankaros ir Stambulo (Turkija), 1962–1965 metais Puatjė (Prancūzija) universitetuose. 1960 metaus kartu su bendraminčiais Prancūzijoje įkūrė Prancūzų kalbos tyrimų draugiją. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę dažnai joje lankydavosi, skaitė paskaitas Vilniaus universitete.

A. J. Greimas mirė 1992 m. vasario 27 d. Paryžiuje, palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse. Mokslininkas yra vienas žymiausių šiuolaikinės semiotikos atstovų pasaulyje ir vienas iš šimto iškiliausių tūkstantmečio lietuvių, pažymėtų paminkle „Vienybės medis“ Vilniuje.

Laima Juzulėnienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija