2017 m. vasario 17 d.
Nr. 7 (2224)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Pratęsti garbingą misiją

Popiežiaus Pranciškaus padrąsinimai jėzuitams žurnalistams

Mindaugas Buika

Popiežius Pranciškus su jėzuitų
vienuolijos generaliniu vyresniuoju
tėvu Artūru Sosa SJ (dešinėje)
ir žurnalo „La Civilta Cattolica“
redaktoriumi tėvu Antoniju Spadaru SJ

Pranašiškas italo jėzuito kunigo Karlo Marijos Kursio SJ (Carlo Maria Cursi), 1850 metų balandžio 6 dieną Neapolyje įsteigusio žurnalą „La Civilta Cattolica“, siekis apginti katalikišką civilizaciją nuo stiprėjančios liberalų ir masonų įtakos turbūt išliko aktualus iki šiol, nors keitėsi politinės santvarkos ir ideologijos. Vos tik įsikūrus šiam autoritetingam tėvų jėzuitų periodiniam leidiniui, redakcija buvo perkelta į Romą, o jis tapo neoficialiu Šventojo Sosto balsu. Su leidinio bendradarbiais yra susitikę visi popiežiai nuo Pijaus IX iki Benedikto XVI. Jie reiškė padėką ir padrąsinimą būti nuosekliai ištikimi Bažnyčios magisteriumui kartais nelengvų išbandymų akivaizdoje, ypač kada reikia pristatyti ir apginti nepagrįstai iškraipomą tiesą apie bažnytinės bendruomenės gyvenimą sekuliarizuotos ir ideologizuotos visuomenės debatuose. Neatsitiktinai popiežius Pranciškus, pats būdamas jėzuitas ir aktyviai bendraujantis su žiniasklaida, vasario 9 dieną, antrą kartą savojo ketverius metus trunkančio pontifikato metu, audiencijoje priėmė „La Civilta Cattolica“ redakcijos kolektyvą, išsakė ir visiems katalikams žurnalistams reikšmingus paraginimus.


Bendras Lietuvos ir Vatikano pašto ženklas

Vasario 10-ąją, penktadienį, Bažnytinio paveldo muziejuje, dalyvaujant Katalikų Bažnyčios hierarchams bei  Vilniuje reziduojantiems užsienio šalių ambasadoriams, buvo pristatytas Vatikano ir Lietuvos bendrai išleistas pašto ženklas. Vilniuje svečiavęsis Vatikano pašto ir monetų kalyklos vadovas Mauras Olivjieris (Mauro Olivieri) pakvietė „Lietuvos pašto“ atstovus bendrai išleistą pašto ženklą, skirtą Žemaičių vyskupijos įkūrimo 600 metų sukakčiai, pristatyti popiežiui Pranciškui.

Pašto ženklas, skirtas Žemaičių vyskupijos įkūrimo 600 metų sukakčiai pažymėti, yra pirma bendra Vatikano ir „Lietuvos pašto“ ženklų laida. Ryšių užmezgimą tarp Lietuvos pašto ir Vatikano Miesto-Valstybės iniciavo Lietuvos ambasada prie Šventojo Sosto.


Mintys Vasario 16-ajai

Kun. Vytenis Vaškelis

Žmonijos egzistencijos aušroje Babelio miesto gyventojai iš puikybės sumanė pasistatyti dangoraižį – „bokštą su dangų siekiančia viršūne“ (Pr 11, 4). Šis žmonių projektas prieštaravo Dievo planams, nes jie norėjo ne Jo vardą išaukštinti, o užsigeidė vien savimi didžiuotis. Todėl visi žmonės, iki tol sudarę vieną pasaulio tautą ir kalbėjęsi viena kalba, gavo tai, ko nusipelnė: Viešpats sumaišė jų kalbą, ir jie nebesuprato vieni kitų, buvo išsklaidyti po visą žemę (plg. Pr 11, 9). Tai – skirtingų tautų atsiradimo priešistorė.

Žinome, kad Jis gerbia kiekvieną valstybę, nes myli kiekvieną jos individą. Golgotoje ištryškęs Jėzaus kraujas yra liudijimas, jog visos tautos yra atpirktos, kad sudarytų vieną milžinišką Dievo vaikų šeimą – šlovingąją Bažnyčią, tai yra amžinąją Jeruzalę, kurios viešpatavimas Kristuje nežino vakaro.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija