2017 m. vasario 17 d.
Nr. 7 (2224)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Bendras Lietuvos ir Vatikano pašto ženklas

Vasario 10-ąją, penktadienį, Bažnytinio paveldo muziejuje, dalyvaujant Katalikų Bažnyčios hierarchams bei  Vilniuje reziduojantiems užsienio šalių ambasadoriams, buvo pristatytas Vatikano ir Lietuvos bendrai išleistas pašto ženklas. Vilniuje svečiavęsis Vatikano pašto ir monetų kalyklos vadovas Mauras Olivjieris (Mauro Olivieri) pakvietė „Lietuvos pašto“ atstovus bendrai išleistą pašto ženklą, skirtą Žemaičių vyskupijos įkūrimo 600 metų sukakčiai, pristatyti popiežiui Pranciškui.

Pašto ženklas, skirtas Žemaičių vyskupijos įkūrimo 600 metų sukakčiai pažymėti, yra pirma bendra Vatikano ir „Lietuvos pašto“ ženklų laida. Ryšių užmezgimą tarp Lietuvos pašto ir Vatikano Miesto-Valstybės iniciavo Lietuvos ambasada prie Šventojo Sosto.

Pašto ženklo pristatymo renginyje kalbėjęs užsienio reikalų viceministras Neris Germanas sakė: „Džiaugiuosi, kad dar pernai, minint atkurtų diplomatinių santykių su Šventuoju Sostu 25-metį, buvo iškelta idėja išleisti bendrą pašto ženklą, kuris įprasmintų jau nuo XIII amžiaus vidurio puoselėjamus Lietuvos ir Apaštalų Sosto santykius. Bendrame Vatikano ir Lietuvos pašto ženkle įamžinamas istorinis įvykis – Žemaičių vyskupijos įkūrimas – yra svarbus visai krikščioniškai Europai. Jis ženklina Žemaitijos, kaip paskutinio Europos krašto, sukrikščioninimą. Taip pat šis pašto ženklas yra įrodymas, kad Lietuva visapusiškai puoselėja dvišalį bendradarbiavimą su Šventuoju Sostu“.

Susisiekimo viceministras Paulius Martinkus atkreipė dėmesį, kad ryšių sektoriui priklausanti filatelijos sritis yra išskirtinė. „Formaliai pašto ženklas tėra tik iš anksto apmokėta siuntimo paštu paslauga, tačiau iš tikrųjų jis turi kur kas didesnę kultūrinę, istorinę ir net diplomatinę reikšmę. Būtent šis pašto ženklas primena visam pasauliui sudėtingą Lietuvos įsiliejimą į krikščioniškųjų Europos šalių šeimą ir byloja apie iki šiol glaudžiai palaikomą ryšį su Šventuoju Sostu“, – teigė P. Martinkus.

Praėjusį penktadienį Lietuvoje ir Vatikane apyvartoje pasirodžiusį pašto ženklą sukūrė lietuvių dailininkas Vaclovas Butrimas. Jame vaizduojamas Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas ir pirmasis Žemaičių vyskupas Motiejus Vilnietis (Trakiškis). Valdovo rankose – bažnyčios pastatas, kaip tikėjimo ir kultūros simbolis. Nominalioji pašto ženklo vertė – 1 euras. Lietuvoje jis išleidžiamas 200 tūkst., Vatikane – 360 tūkst. egzempliorių tiražu.

Į Lietuvą atvykęs Vatikano pašto ir monetų kalyklos vadovas M. Olivjieris džiaugėsi, kad bendro pašto ženklo leidyba suteikė galimybę geriau pažinti Lietuvą ir jos atsidavimą Bažnyčiai. „1417 metais įkurta Žemaičių vyskupija per šimtmečius skelbė Evangelijos žinią, jos nenutildė net ir sovietinė okupacija. Daugiau nei prieš ketvirtį amžiaus iš priespaudos išsivadavusi Lietuva iš naujo turėjo atkurti ir Žemaičių vyskupiją: atstatyti bažnyčias ir vienuolynus, įsteigti naujas parapijas, atkurti seminariją. Šv. Jono Pauliaus II apsilankymas Lietuvoje 1993 metais prisidėjo prie visos Lietuvos ir Žemaitijos žemių religinio atsinaujinimo“, – renginyje kalbėjo iš Vatikano atvykęs svečias.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija