2017 m. kovo 3 d.
Nr. 9 (2226)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Įteikti pirmieji Vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliai

Rajono meras Juozas Mažeika sveikina
mons. prof. dr. Arvydą Ramoną
(dešinėje), pagerbtą už krikščioniškosios
kultūros ir dvasinių vertybių puoselėjimą
A. Machmajevos nuotrauka

KRETINGA. Rajono kultūros centre Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirto renginio metu įteikti pirmieji Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliai. Savivaldybės tarybos sprendimu pernai įsteigtas garbės apdovanojimas įteiktas dviem labiausiai nusipelniusiems kraštiečiams. Rajono meras Juozas Mažeika sveikindamas laureatus sakė, kad jam garbė apdovanoti kraštiečius vienos žymiausių Žemaitijos asmenybių atminimo medaliu. Mero teigimu, Vyskupo M. Valančiaus atminimo medalių nominacijos simboliškai įprasmina šio garbaus dvasininko propaguotas vertybes, aktyvią jo veiklą, tik šįsyk jau dabarties šviesuolių tarnyste Kretingos rajonui, Žemaitijos kraštui, visai Lietuvai ir jos žmonėms. Kretingos rajono visuomeninės labdaros organizacijos „Rūpestėliai“ savanorei Apolonijai Bernotienei Vyskupo garbės medalis įteiktas už krikščioniškosios kultūros ir dvasinių vertybių puoselėjimą, filantropinę veiklą, o Lietuvių katalikų mokslo akademijos nariui, akademikui, Klaipėdos universiteto profesoriui, habilituotam humanitarinių mokslų daktarui mons. Arvydui Ramonui – už krikščioniškosios kultūros ir dvasinių vertybių puoselėjimą bei sklaidą.

Įsteigti Vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medalį – buvusio Klaipėdos universiteto rektoriaus, profesoriaus Stasio Vaitekūno ir Kretingos rajono savivaldybės mero Juozo Mažeikos idėja. Mero rūpesčiu šiuos Vyskupo garbės medalius sukūrė ne kartą savo darbus Lietuvoje ir užsienyje eksponavusi menininkė Skaistė Jūratė Žilienė. Šių metų laureatus atrinko mero vadovaujama komisija, sudaryta iš Tarybos narių Jūratės Sofijos Laučiūtės, Dariaus Petreikio,  Raimundo Puškoriaus, Telšių vyskupo generalvikaro, bažnytinės teisės mokslų licenciato, kan. Remigijaus Saunoriaus, Lietuvių katalikų mokslų akademijos akademiko, Klaipėdos universiteto profesoriaus, habilituoto daktaro Stasio Vaitekūno bei Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos vyresniosios metodininkės Lolitos Miežienės. Komisijos pasiūlytus laureatus sausį patvirtino Savivaldybės taryba. Viliamasi, kad Vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medalių teikimo šventė taps gražia Kretingos krašto tradicija, šio garbaus dvasininko propaguotomis vertybėmis gyvenantiems ir jas skleidžiantiems žmonėms pagerbti.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija