2017 m. kovo 3 d.
Nr. 9 (2226)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Pagarbos  ir  draugystės  šiluma

Kalba Elko vyskupas Romualdas Kaminskis.
Kairėje – LR konsulato Seinuose vadovas
Vaclavas Stankevičius, toliau –
Kauno Juozo Gruodžio
konservatorijos styginių orkestras

Švęsti Vasario 16-osios į Seinų „Lietuvių namų“ salę rinkosi ne tik lietuviai. Atvyko šventės organizatorius Lietuvos Respublikos konsulas Lenkijoje Vaclavas Stankevičius, Elko vyskupas Romualdas Kaminskis (Romuald Kamiński), Seinų apskrities viršininkas Petras Alško, daug kitų garbių svečių, priminusių mums laisvės ir draugystės siekį.

Scenoje trispalviame fone Kauno J. Gruodžio konservatorijos styginių instrumentų orkestras (vadovė – Kristina Domarkienė). Skambant abiejų tautų himnams, susirinkusiųjų laikysena suvirpina jautriausias širdies stygas. Tai – jų kultūros, pagarbos Tėvynei bei savigarbos blyksnis. Smuikų melodija, skambi solistų daina, malda ir palaiminimas – tarsi uvertiūra nemeluotam brolių išsišnekėjimui, širdžių atsivėrimui.

Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius, įteikdamas konsului suvenyrus, linki ilgos, gražios tautų draugystės, kuriant ateitį ateinančioms kartoms. Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys istorikas Jonas Juravičius, apibendrindamas abiejų tautų istoriją, akcentavo reikšmingiausius jos momentus, dvasinių vertybių puoselėjimą, sutarimo pamatų stiprinimą. „Švęsdamas vasario 16-ąją, aš visada pagarbiai prisimenu ir lapkričio 17-ąją – Lenkijos nepriklausomybės šventę. Kviečiu visus į Baltarusiją prisiminti bei pagerbti ir Tadą Kosciušką jo tėviškėje įsteigtame muziejuje. O šis dovanojamas paveikslas teprimena konsului jo pastatą Seinuose“, – šypsosi Jonas.

Gražiais linkėjimais, suvenyrais bei rožių žiedais šventės organizatorius pamalonino Anykščių, Marijampolės, Lazdijų rajono delegacijas, kitus svečius. Jaudinanti ir įpareigojanti šventė tęsėsi prie broliškų vaišių stalų, kuriant tvarios draugystės planus ateičiai.

Bronislava Tamulynienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija