2017 m. kovo 3 d.
Nr. 9 (2226)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Iškilmingomis šv. Mišiomis Lietuvoje sutiktos šv. Teresės relikvijos

Šv. Mišių akimirka. Klebonas
kun. Gintaras Černius
Natalijos Sevostjanovienės nuotraukos

Vasario 12-ąją Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje iškilmingomis šv. Mišiomis pradėta garbinti iš Romos atvežtos šv. Teresės relikvijos, kurios yra įamžintos šoniniame altoriuje, kad tikintieji bet kada galėtų prašyti šv. Teresės iš Kalkutos užtarimo ir būti apglėbti jos meilės. Šv. Mišių metu tikintieji dėkojo Dievui už šventosios Motinos Teresės pašaukimą aukotis stokojantiesiems, prašė užtarimo ir stiprybės Dievo Meilės misionierių kongregacijai visame pasaulyje, o ypač Visų Šventųjų parapijoje gyvenančioms ir tarnaujančioms vienuolėms, sekančioms šv. Teresės pavyzdžiu. Melsdamiesi už stokojančius duonos, teisingumo, pažinimo ar meilės, parapijiečiai prašė Viešpaties padaryti jų širdis atviras, suprantančias, mylinčias ir jautrias įvairioms skurdo rūšims kasdienėse situacijose. Lietuvoje džiaugdamiesi šv. Teresės relikvijomis turime ypatingą galimybę prašyti mūsų laikų šventosios globos ir užtarimo. Relikviją visada galima aplankyti Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje, senamiestyje, nepamirškime paskatinti tai daryti artimuosius ar tuos, kurių šv. Teresė laukia.


Tartum ryto žara užtekės tavoji šviesa…

Aldona KUDZIENĖ

Konferencijos organizatoriai,
dvasininkai, menininkai,
liudytojai džiaugėsi sulaukę
didelio alytiškių susidomėjimo

Vasario pradžioje Alytaus Šv. Angelų Sargų parapijos klebonas ir dekanas, garbės kanauninkas Arūnas Užupis kartu su viešosios įstaigos „Dienos namai“ direktore Kristina Bondareva pakvietė alytiškius prisiminti iškilius Lietuvos ir Alytaus dvasininkus. Konferencijoje „Kankinystės aspektai šventumo kelyje“ plačiau kalbėta apie garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio, miesto Garbės piliečio saleziečio kun. Prano Gavėno, rezistento poeto bei publicisto kun. Liongino Kunevičiaus pasišventimą Dievo tarnystei nelengvais Lietuvai metais. Teigiama, kad šventųjų kelias klotas ne deimantais, o erškėčiais. Šventojo paslaptis yra ta, kad dieviškosios ugnies kaitroje, jis erškėčius paverčia deimantais.

Druskos simbolis Evangelijoje


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija