2017 m. kovo 10 d.
Nr. 10 (2227)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Valstybės kūrėjai

„Aš nepasidariau lietuviu, aš esu juo gimęs“

165-osioms Gabrieliaus Landsbergio-Žemkalnio gimimo metinėms

Vilmantas KRIKŠTAPONIS

(Tęsinys. Pradžia nr. 9.)

Toliau kun. J. Tumas-Vaižgantas rašo: „Bet jei pasitaiko laimingų išminčių, tai jau tikrai esti kuo pasidžiaugia. Tokia išmintimi laikau Gabrielių Landsbergį.

Savo klasės ir giminėms jeibėms ir savumais, žinai, ir jis netesėjo nusikratyti – tai kelių kartų darbas, ne vieno gero noro; tai paliko jo, taip sakant, privatiniams dalykams. Bet sukurstytas ir įtrauktas į tam tikras lietuvių visuomenės gyvenimo vėžes, jis visą jau laiką išliko nuosakus ir savo apsiėjimais lietuvių tautybei visai ištikimas.

Gabrielius Landsbergis buvo „litvomanas“. Taip tie mūsų bajorai, kurie buvo Lietuvą paniekinę, pakrikštijo tuos savo brolius bajorus ir ne savo brolius demokratus, kurie pirmieji buvo užsiliepsnoję nauja idėja – nužerti nuo lietuvių sielos pelenus, kuriais kaimynai buvo juos apkasę, ir įpūsti jiems tautinį supratimą. Pravardžiuodami lenkai manė lietuvius pašaipa užmušią. Silpnavalius ir užmušė, tik ne tokios taurios dvasios žmones, kaip G. Landsbergis. Jis mielai priėmė primetamą jam manijos ligą ir drąsiai pasakė savo srities žmonėms:


Algirdo Juliaus Greimo metai

Žymaus mokslininko atminimui skirti filatelijos produktai ir renginiai

Vytautas BAGDONAS

Pašto ženklas 100-osioms Algirdo
Juliaus Greimo gimimo metinėms.
Dailininkė – Aušrelė Ratkevičienė

Šiais metais kai kuriose pasaulio šalyse ir daugelyje Lietuvos vietovių bus minimos 100-osios žymaus mokslininko, garsaus kalbininko, vieno iš semiotikos mokslo kūrėjų, lietuvių mitologijos tyrinėtojo, lingvisto, eseisto, profesoriaus Algirdo Juliaus Greimo (1917–1992) gimimo metinės. Kovo 9 dieną jam būtų sukakę 100 metų. Šiam iškiliam jubiliejui numatoma skirti pačius įvairiausius renginius. 2015-ųjų metų lapkričio pabaigoje Paryžiuje (Prancūzija) vykusioje Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos UNESCO (United Nations Educational, Scentific and Cultural Organization) Generalinėje konferencijoje buvo paskelbtas UNESCO ir valstybių narių 2016–2017 metais minimų sukakčių sąrašas. Į jį įtraukta daugiau kaip 40 pasaulio kultūrai, švietimui, mokslui, istorinei atminčiai svarbių datų. Šiame sąraše yra ir 100-osios prof. A. J. Greimo gimimo metinės.


Algirdo Juliaus Greimo metai

Pėdsakai Kunigiškiuose

Algirdas Julius Greimas su savo motina
Konstancija Mickevičiūte-Greimiene
tuo metu, kai šeima gyveno Kunigiškuose
Nuotrauka iš lankstinuko
„Algirdo Greimo vaikystė“

Į svarbiausių vietovių, susijusių su prof. A. J. Greimu, sąrašą patenka ir Anykščių rajono Svėdasų seniūnijos Kunigiškių I kaimas. Čia buvo pirmoji būsimojo mokslininko nuolatinė gyvenamoji vieta Lietuvoje. Berniukas gimė 1917 metų kovo 9-ąją Tuloje (Rusija), kur jo tėvas Julius Greimas dirbo Pirmojo pasaulinio karo metu evakuotų lietuvių pradžios mokyklos mokytoju. 1918 metų vasarą mokytojas Julius Greimas su žmona Konstancija Mickevičiūte-Greimiene ir vaikais – septynmete dukra Gražina bei vienerių metukų sūnumi Algirdu Juliumi – grįžo į Lietuvą. Iš Tulos parvykęs mokytojas vėl buvo įdarbintas toje pačioje Svėdasų krašte veikusioje Kunigiškių pradžios mokykloje, kur jam teko dirbti ir anksčiau – 1913–1915 metais. Erdviame mokyklos pastate buvo įrengti ir butai mokytojams, tad šiame name Greimų šeima ir apsigyveno. 1919-aisiais Greimai iš Kunigiškių išsikraustė į Kupiškio kraštą, paskui apsigyveno ir kitose vietovėse, nes anuomet mokytojams gana dažnai tekdavo keisti darbo vietas...


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija