2017 m. kovo 10 d.
Nr. 10 (2227)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Patriotiškumo tautiniais kostiumais neišugdysi...

Ar stilizuoti vaikiški kostiumėliai neprisidės prie katalikybės niekinimo ir pagonystės propagavimo?

Vytautas BAGDONAS

Įvairių iniciatyvų sumanytojas Seimo narys, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos partijos lyderis, Seimo Kultūros komiteto pirmininkas Ramūnas Karbauskis neseniai iškėlė idėją padovanoti visiems ikimokyklinio amžiaus vaikams po... tautinį kostiumą. Kaip teigė parlamentaras, tokius stilizuotus kostiumus, kurių reikėtų apie 150 tūkstančių, vaikams galėtų sukurti garsus drabužių dizaineris Juozas Statkevičius. Esą, jaunosios atžalos galėtų pasipuošti tautiškai valstybinių švenčių metu, šie kostiumai prisidėtų prie vaikų patriotiškumo ugdymo, vėliau liktų kaip malonus vaikystės prisiminimas. Tam tikslui nebūtų naudojamos lėšos iš valstybės biudžeto, jas pavyktų surinkti aukų pavidalu, tuo rūpintųsi įsteigtas paramos ir labdaros fondas. Šiai politiko minčiai tautiniais kostiumais aprengti vaikus daug kas pritarė, žurnalistų kalbinti kai kurie žmonės apie tai palankiai atsiliepė. Esą, tai būtų vaikams nemokama dovana artėjant mūsų valstybės šimtmečiui ir dargi nebūtų prašoma pinigų iš visų mokesčių mokėtojų, tai yra, iš valstybės biudžeto. Tokiai naujienai neliko abejingas ir dizaineris J. Statkevičius – jis turįs ir kūrybinių sumanymų, ir gamybinių pajėgumų šį užsakymą atlikti...

Tačiau, laikui bėgant, mintys apie tautinį kostiumą pradėjo kisti. Jau nebekalbama apie tautinius kostiumus, dabar postringaujama apie stilizuotus kostiumėlius ikimokyklinukams. Ne taip entuziastingai šios iniciatyvos sumanytojai kalba ir apie pinigus, kurie bus skirti vaikiškiems kostiumėliams pasiūti. Planuojama vienam tokiam kostiumėliui skirti maždaug po 20 eurų. Dizaineris J. Statkevičius tvirtina, kad už tokią sumą bus galima pasiūti tiktai stilizuotus kostiumėlius, tik jokiu būdu ne tautiškus, kurių kaina būtų ženkliai didesnė. Ponas R. Karbauskis, kurio kilnojamas ir nekilnojamas turtas vertinamas milijonais eurų, jau prabilo, kad kiekvienas šalies pilietis gali paaukoti šiek tiek pinigų vaikiškiems kostiumėliams. Kai TV žurnalistai pasiteiravo, kiek asmeninių lėšų tam tikslui žada skirti pats parlamentaras, jis diplomatiškai išsisuko, kad pinigus skirs „Agrokoncernas“ (jis yra vienas iš šios firmos akcininkų). Galima susidaryti nuomonę, kad gal nebus net jokio labdaros-paramos fondo, gal nelabai aukos tokiam tikslui ir šalies turčiai. Matyt, vėl bus melžiamas valstybės biudžetas arba organizuojamos visokios rinkliavos iš tautos (kaip dabar organizuojamos visokios pasipinigavimo akcijos, labdaros koncertai, aukų rinkimo vakarai-koncertai per televizijas)...

Atrodo, netrukus gausus ikimokyklinio amžiaus vaikučių būrys sulauks neįprastos dovanos – nemokamų kostiumėlių. Tiktai ar visi tokia dovana bus patenkinti ir ar naudos pagal paskirtį? Be jokios abejonės, jaunieji miestų ir miestelių gyventojai, lankantys vaikų darželius ar kitokias įstaigas, prie kultūros namų veikiančius meninio lavinimo klubus, būrelius ir ratelius, gyvenantys vaikų globos namuose ar šeimynose, tautiškai pasipuošti suras progų. Bet ar norės apsirengti tokiais rūbeliais vaikai, nelankantys jokių darželių, būrelių, klubų, vaikystės dienas leidžiantys su tėvais, seneliais? Juk būna šeimų, ne itin patriotiškai nusiteikusių, nešvenčiančių jokių valstybinių švenčių, svarbiausių švenčių metu nesiteikiančių prie namų išsikelti Trispalvių, kur nors prie svaigalų taurelės netgi laidančių visokias negražias replikas apie laisvę ir nepriklausomybę, šalies valstybingumą, tautos šviesuolius. Ar ten, kur reiškiama nepagarba tautos simboliams, kur nėra laiko ir noro patriotiškumo puoselėjimui, bus prideramai elgiamasi su vaikams dovanotais tautiškais ar stilizuotais kostiumais, ar jie bus naudojami pagal paskirtį? Reikėtų nepamiršti ir to skaudaus fakto, kad gana daug šalies gyventojų priskiriama socialinės rizikos grupei. Ar girtuoklėliai neištemps tų vaikams dovanotų kostiumėlių į turgus, ar neiškeis į svaigalus?

Nežinia, kodėl tautiškais arba stilizuotais kostiumais ketinama aprengti tik ikimokyklinio amžiaus vaikus? O kodėl tokios dovanos nepadaryti ir moksleiviams? Juk mokyklinio amžiaus vaikams, paaugliams tikrai tokia apranga labai praverstų, jaunimėlį labiau sudrausmintų, paskatintų pagarbiau žiūrėti į gimtojo krašto istoriją, tautos praeitį, šalies valstybingumą, tautines šventes. Juk kai kurių jaunuolių poelgiai, nepagarba šventiems istoriniams dalykams, žinių stoka, nesidomėjimas tautos praeitimi, keistoki samprotavimai, pasyvi veikla tiesiog šokiruoja. Gal prievolė nors retkarčiais, ypatingomis progomis apsirengti tautiškais kostiumais paskatintų jaunus žmones būti patriotiškesnius, labiau didžiuotis Lietuvos praeitimi ir tautos didžiavyriais? Jeigu moksleiviai turėtų tautinius kostiumus, tikriausiai neitų į valstybinių švenčių minėjimus, įvairius tautinius, sakralinius renginius vaikinai apskurusiais skylėtais džinsais, apiplyšusiais marškinėliais, merginos – šokiruojančiais mini sijonėliais? Gal ir taisyklinga lietuvių kalba tuomet visi tarpusavyje stengtųsi kalbėti, rečiau skambėtų „penkiaaukščiai“ rusiški keiksmažodžiai, sunkiai išverčiami angliški žodžiai ar jaunimėlio sugalvotas visoks bjaurus „slengas“?

Patriotiškumo, pilietiškumo, tautiškumo mums dar visiems reikia siekti. Net koktu darosi, kai žiūri naujausius lietuviškus kino ir televizijos filmus, kuriuose, be sekso scenų, keiksmų, visokių nešvankybių, nieko daugiau nepamatysi ir neišgirsi. Per televiziją rodomi visokiausi šou, įvairios pramoginės laidos, irgi pilnos nešvankių juokelių, banalių anekdotų, kalbų „apie kitą galą“. Kad ir tas populiarusis TV serialas „Naisių vasara“, kuris pradėtas kurti to paties veikliojo Ramūno iniciatyva ir lėšomis. Kai ponas R. Karbauskis buvo vienas iš to serialo autorių ir kūrėjų, filmas pasakojo apie kaimo žmonių gyvenimą, jų buitį, įvairias žmoniškąsias problemas. Paprastas, gerai visiems suprantamas scenarijus, sklandžiai besivystanti įvykių eiga, lietuviško sodžiaus vaizdai, nesudėtingi veikėjų likimai – toks buvo serialas, kuris buvo rodomas per TV net keletą sezonų. O štai pernai ta pati „Naisių vasara“ pasirodė be galo pakitusi. Šio serialo veikėjai tapo kažkokios argentinietiškos „muilo operos“ veikėjais, prasidėjo visokios intrigos, perpintos neištikimybe, melu, išdavyste, gašliais meilės nuotykiais, paleistuvyste ir panašiais dalykėliais... O kiek lietuviškumo, tautiškumo būna per televiziją rodomuose dainų konkursuose, kuomet dažniausiai dainuojama bet kokiomis kitomis kalbomis, bet tiktai ne lietuviškai? Netgi ir per Nacionalinę Lietuvos televiziją ir Nacionalinį radiją, kurie išlaikomi iš valstybės biudžeto, labai dažnai išgirsti toli gražu ne lietuviškas dainas. Niekas nesako, kad reikia ignoruoti kitas tautas ir dainuoti vien tik lietuviškai. Bet argi tvarka, kai, pavyzdžiui, įsijungi ankstyvą rytmetį radijo imtuvą, klausaisi transliuojamų dainų ir niekaip nesupranti, Lietuvoje esi ar kokioje kitoje šalyje...

Abejonių kelia dar vienas dalykas. Ne vieną mėnesį plačiai kalbėję apie tautinių kostiumų siuvimą ir dovanojimą visiems ikimokyklinio amžiaus vaikams, šios idėjos autoriai pradėjo keisti „plokštelę“ ir dabar kalba jau apie kažkokius stilizuotus vaikiškus kostiumėlius. Kas tai bus per kostiumėliai? Ar jie neprimins pagonybės laikų? Juk pastaruoju metu Seimo valdantieji, Valstiečių ir žaliųjų partijos lyderiai, prabilo apie siekius, kad stabmeldystė, arba pagonybė, būtų pripažinta valstybine religija, kad pagonybė būtų dėstoma mokyklose, svajojama ir apie valstybės paramą šiai religijai, patalpų apeigoms atlikti skyrimą ir t.t. Ne paslaptis, kad pagonybei prijaučia, pagonybės papročių propaguotojų apeigose bei renginiuose dalyvauja ir pats R. Karbauskis. Tad ar tie patriotiškumą propaguojantys stilizuoti vaikiški kostiumėliai neprisidės prie katalikybės niekinimo ir pagonystės propagavimo?

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija