2017 m. kovo 17 d.
Nr. 11 (2228)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Prisimename Knygnešių tėvą buvusį kleboną kun. Martyną Sederevičių

Sudargo Martyno Sederevičiaus
Pagrindinio ugdymo skyriaus mokiniai
ir jaunieji šauliai su vadais
prie kun. Martyno Sederevičiaus
kapo (toliau, kairėje)

Sudargas. Esame laisvi ir stiprūs tiek, kiek gyva mūsų atmintis. Žmonės kaip medžiai auga ir gyvena tik turėdami tvirtas ir nepažeistas šaknis. Mūsų, žmonių, šaknys yra tradicijos ir gyvoji atmintis. Sudargo krašto žmonės gyvąją atmintį puoselėja prisimindami jų kraštą garsinusius žmones.

Kovo 7 dieną sukako 110 metų, kai į Dievo karalystę iškeliavo kuklus Sudargo Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas, Knygnešių tėvas kun. Martynas Sederevičius – Šakių rajono Plėgių kaimo vaikas, gimęs 1829 m. lapkričio 9 d. Pasak J. Švaisto, knygos ,,Žiobriai plaukia“ autoriaus, ir to kaimo tik ,,trys dubos, bet ūkininkai čia karališki – laisvi“. Nuo pat mažumėlės Martynas širdyje nešiojosi didelę svajonę – bus kunigas. Raides pažino ir pradžiamokslį išėjo pas kleboną kun. Antaną Tatarę. Kunigystės mokslus ėjo Marijampolėje pas vienuolius marijonus ir Lenkijoje – Seinuose. 1858 metais vyskupas Motiejus Valančius Martyną Sederevičių įšventino kunigu.


Šiaulių vyskupijoje

Kelmės dekanate

Kovo 11-osios Maldos pusryčiai

Klebonas kun. Rimantas
Žaromskis pilsto vandenį kavai

TYTUVĖNAI. Lietuva išradingai bei pakiliai šventė 27-ąjį Nepriklausomybės pavasarį. O štai tytuvėniškių vyrų katalikų grupė surengė tradiciniais tapusius Kovo 11-osios Maldos pusryčius. Kaip užsiminė klebonas kun. Rimantas Žaromskis, buvo daug pakviestųjų, bet maža išrinktųjų, nes ne visi kviestieji atvyko į Piligrimų centre vykusį rytmetį.

Šventinį susitikimą pradėjo renginį vedusios Monikos Sakienės žodžiai, pakili muzika bei paskelbta Tylos minutė. Ja pagerbti Maldos pusryčių sumanytojai šviesaus atminimo tytuvėniškis Antanas Levickas bei kelmiškis Antanas Račas. Vėliau skambėjo klebono kunigo Rimanto ir visų susirinkusiųjų malda už laisvę, už tuos, kurie dėl jos dirbo ir aukojosi, už šeimas, prašyta Viešpats padėti tautos vadovams išvesti šalį ir jos žmones iš moralinio ir materialinio nuosmukio, išsaugoti vienybę, kad galėtume įveikti visus sunkumus...


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija