2017 m. kovo 17 d.
Nr. 11 (2228)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kiek galime pasitikėti Seimo nariais tapusiais Lietuvos piliečiais

Edvardas ŠIUGŽDA

Šventinę Kovo 11-osios savaitę Lietuvos žmonių dėmesys krypo, deja, ne į tai, ko pasiekėme nuo 1990-ųjų, tačiau į kelias liūdnas ir net tragiškas istorijas. Pirmoji – tragiška Ievos Strazdauskaitės mirtis, kai keli jaunuoliai, užaugę nepriklausomoje Lietuvoje, tapo žiauriais šaltakraujais žmogžudžiais. Antroji istorija – Seimo narys Kęstutis Pūkas ir jo gaimai vykdytas seksualinis priekabiavimas. Trečioji istorija yra susijusi su kitu Seimo nariu, buvusiu Seimo vicepirmininku Mindaugu Basčiu, jo ryšiais Rusijoje bei galimomis grėsmėmis mūsų nacionaliniam saugumui. Itin svarbi M. Basčio istorija, žeidžianti valstybės pagrindus.

VSD informacijoje apie M. Basčio ryšius su Rusijos interesams artimais žmonėmis rašoma, kad jis susitikinėjo su Piotru Vojeika, dirbusiu KGB. P. Vojeika (Vojeiko), gimęs 1949 metais, yra dirbęs Sovietų Sąjungos ir Lietuvos KGB žvalgybą vykdančiuose padaliniuose, netgi KGB rezidentūroje Suomijoje, nors formaliai buvo trečiasis SSRS ambasados sekretorius. Vėliau ėjo „Gazprom“ tarpininkės „Dujotekanos“ viceprezidento pareigas. P. Vojeika bendrauja su buvusiais Lietuvos ir Sovietų Sąjungos KGB darbuotojais, gyvenančiais Lietuvoje ir Rusijoje. Vienas tokių yra „Rusijos geležinkelių“ vadovas, buvęs žvalgybos-saugumo darbuotojas Vladimiras Jakuninas. P. Vojeika palaiko ryšius su Rusijos ir Baltarusijos ambasadų Lietuvoje darbuotojais, kai kurie jų siejami su Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybomis. Anot VSD, P. Vojeika prašė M. Basčio paramos sprendžiant „Dujotekanos“ bėdas dėl Kauno termofikacinės elektrinės, 2013 metais M. Bastys prašė finansinės paramos jam pažįstamiems asmenims, bet jie neįvardyti. Dar pirmaisiais draugystės su P. Vojeika metais, 2008-aisiais, M. Bastys prašė skirti paramą Kęstučio Smirnovo sporto mokyklai, nes siekė jo paramos. Taigi be visų kitų „biznio“ reikalų, M. Bastys derino su šiuo žmogumi paramą Vilkaviškio rinkimų apygardoje besireklamavusio K. Smirnovo sporto klubui „Audra“. M. Bastys pasakojo, kad jau 2008 metais jis prašė K. Smirnovo ir liberalcentristų palaikymo antrajame rinkimų ture Šakių vienmandatėje apygardoje. Kodėl socialdemokratas M. Bastys ieškojo tokios paramos liberalcentristui K. Smirnovui? Todėl, kad tada antrame ture K. Smirnovas bei didžioji dalis jo partijos narių Šakių rajone palaikė M. Bastį. P. Vojeika jam patvirtino, jog finansinė parama, skirta ir kitiems asmenims, pasieks nurodytą sąskaitą. Kas tie asmenys, nepatikslinama.

Galima atkreipti dėmesį į štai kokius dalykus. Jeigu ieškodamas paramos „pažįstamiems geriems žmonėms“ M. Bastys nurodydavo jų sąskaitų numerius, kad rėmėjas pervestų tas paramos lėšas, vadinasi, tie asmenys tikrai žinodavo, kad M. Bastys jiems „ieško paramos“. O čia remiamasis staiga „nežino“, ar M. Bastys rūpinosi jų gerove, ar ne. Dargi nesirūpina, iš kur toji parama ateina. Žinoma, kad šalia viešos, bet vis vien slepiamos VSD informacijos yra ir slaptoji pažyma, kurioje gal ir aiškinama, kaip M. Bastys „susipažino“ su buvusiu kagėbistu P. Vojeika, kuris noriai dalina paramą „sporto klubams“, kurių vadovai kandidatuoja jau į politikos lyderius. Ir tikrai labai įdomu, kaip socialdemokratas M. Bastys remia anksčiau buvusio leberalcentristo, o paskiau „valstiečiu“ tapusio veikėjo K. Smirnovo rinkimų kampaniją. Ir dar prieš ką – prieš socialdemokratų vadą Algirdą Butkevičių! Tikrai įdomu! Nejaugi Lietuvos politinis „elitas“ taip žemai puola, kad maino partijas kaip pirštines?! Ir išvis, ar egzistuoja Lietuvoje partinė ideologija, taktika, strategija, ar egzistuoja principingumas? O gal liko tik paprasčiausi mainai „perku-parduodu“? Nejaugi socialdemokratų vadas jau taip neįtinka buvusiems kagėbistams, kad jie pasirengę už pinigus į dugną nuleisti jį? Tiesa, sakoma, kad pinigai nekvepia. Taigi liaudis buvo išmintinga, sukurdama kai kuriuos posakius.

Iš VSD informacijos aiškėja M. Basčio ryšiai su kitu Rusijos veikėju. Tai – Jevgenijus Kostinas. Jis yra gimęs 1950 metais Ukrainoje, o pačioje jaunystėje, 1981–1984 metais, jau dėstytojavo Kuboje, dar vėliau, 1990–1992 metais, Indijoje. Iki 2006 metų jis jau dirbo Vilniaus universitete, vadovavo rusų filologijos katedrai. 2003 metais prisistatinėjo Rusijos tėvynainių atstovu Lietuvoje. Anot VSD, J. Kostinas palaiko ryšį su Rusijos ambasados Lietuvoje darbuotojais, turi artimų ryšių Rusijoje, o jo brolis Aleksejus yra Maskvos valstybinio tarptautinių santykių instituto Tarptautinės privatinės ir civilinės teisės katedros vadovas, „Gazprom“ komercinio arbitražo teisėjas, Rusijos arbitražo paramos centro pirmininko pavaduotojas ir užima kitas aukštas pareigas. 2000 metais J. Kostinas įkūrė ir vadovavo Baltijos rusų instituto filialui, kuris vadinosi Tarptautinė Baltijos akademija (šios akademijos licencija buvo panaikinta dėl nuolatinių pažeidimų), atstovauja Rusijos valstybinės atominės energetikos korporacijai „Rosatom“ Lietuvoje, kuri stato ir nesaugią Astravo atominę elektrinę Baltarusijoje. M. Bastys su J. Kostinu pažįstamas jau nuo 2001–2002 metų. VSD vertinimu, kontaktai yra nuolatiniai, parlamentaras netgi vyko į J. Kostino knygos pristatymą Maskvoje. Tik ar žino VSD, kokio turinio knygas rašo ir leidžia tas J. Kostinas? Gal vertėtų pasiklausti paties M. Basčio. Jau pirmosios draugystės metu, 2001–2002 metais, pats J. Kostinas prašė M. Basčio paramos steigiant Baltijos rusų instituto filialą Lietuvoje, o vėliau, tvirtėjant draugystei, 2012–2013 metais M. Bastys J. Kostino prašymu, organizavo „Rusatom overseas“ direktoriaus Rytų Europai Aleksandro Merteno susitikimą su premjeru A. Butkevičiumi ir energetikos ministru. Tiesa, A. Butkevičius susitikti atsisakė, tuomet M. Bastys suorganizavo susitikimą su tuometiniu Seimo pirmininku Vydu Gedvilu iš Darbo partijos. Susitikimo metu, VSD duomenimis, aptartos galimybės realizuoti „Rosatom“ planus regione. J. Kostinas dar prašė M. Basčio pasidomėti dėl vieno (neįvardijamo) piliečio žemės susigrąžinimo Trakuose, Seimo narys J. Kostino prašymu organizavo susitikimus dėl JAV instituto filialo steigimo Lietuvoje. Prašant J. Kostinui, M. Bastys tarpininkavo dėl Rusijos piliečių Dmitrijaus Jakovlevo ir Viktoro Poliakovo leidimo nuolat gyventi Lietuvoje pratęsimo. J. Kostinas supažindino M. Bastį su Rusijos piliečiais Borisu Ziminu ir Dmitrijumi Ziminu, kurie siekė į Lietuvą iš Rusijos perkelti Zimino fondą. Su „Dujotekanos“ viceprezidentu ir buvusiu KGB darbuotoju P. Vojeika M. Bastį supažindino kaip tik J. Kostinas. Beje, galbūt siekdamas paslėpti „vaisingesnius“ ryšius, J. Kostinas prašė M. Basčio pagalbos ir dėl labai paprastų buitinių dalykų, pavyzdžiui, padėti apgyvendinti mamą senelių namuose. Dirbo Seimo narys draugui J. Kostinui negailėdamas savęs. Taigi, abipusių paslaugų, netgi labiau iš Lietuvos Seimo nario M. Basčio pusės, buvo pakankamai. Netgi atrodytų, kad jis labiau dirbo ne zanavykams, kurie jį rinko net keturias kadencijas į Seimą, o labiau Rusijos ar jos interesams dirbusiems piliečiams.

VSD informacijoje įvardijami ir kiti M. Basčio ryšiai su antilietuviškai Rusijai dirbančiais ar kriminaliniais asmenimis. Štai E. Mackevičius – lietuvių kilmės Rusijoje gyvenantis RTR žurnalistas, vedantis laidą „Vesti“. Joje pristatomi reportažai apie Lietuvą, VSD vertinimu, yra priešiški Lietuvai. Žurnalistas ne kartą įvertintas aukštais Rusijos valdžios apdovanojimais, Rusijai naudinga linkme nušvietė įvykius Kryme bei aiškino, kad Ukraina rusiškai kalbėti norinčius žmones Kryme šaudo haubicomis ir traiško tankais. Galima manyti, kad E. Mackevičius tikrai turi ryšių su KGB ir FSB bei jų ideologinėmis atakomis prieš Lietuvą bei lietuvius. VSD informacijoje rašoma, kad M. Bastys palaiko ryšius su E. Mackevičiumi ir abu nuolat dalyvauja neviešuose festivalio „Atvira jūra“ renginiuose, kuriuose ieškoma Rusijai palankių asmenų, mezgami kontaktai. Juos supažindino verslininkas S. Dubininkas, kuris VSD medžiagoje įvardijamas kaip buvęs Kauno mafijos autoritetas, legalizavęsis savo verslą, bet galimai turintis ryšių su nusikalstamu pasauliu. Jis esą palaiko ryšius su Rusijos ir Baltarusijos asmenimis, atstovauja jų interesams Lietuvoje. M. Bastys su S. Dubininku palaiko asmeninius ryšius, 2009–2012 metais jis buvo įdarbinęs jo sūnų Mantą Dubininką padėjėju Seime, S. Dubininkas palaikė politiką rinkimų kampanijos metu. Žinomi ir M. Basčio ryšiai su verslininku V. Pachomovu. Tai – „Riva Consulting“ direktorius, valdybos pirmininkas ir savininkas. Kiti du šios įmonės valdybos nariai yra Rusijos piliečiai Denisas Naumchevas ir Dmitrijus Strelovas. Štai kieno ausys kyšo iš angliškais pavadinimais užsimaskavusių firmų. 1995 metais, būdamas ekonominių nusikaltimų inspektoriumi, V. Pachomovas yra teistas už kyšio priėmimą, jam buvo sudarytos kitos bylos ar pateikti įtarimai dėl sukčiavimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo, dokumentų klastojimo. Seimo narys M. Bastys ne kartą yra konsultavęs V. Pachomovą įvairiais klausimą, nors ir žinodamas apie galimai nelegalią jo veiklą. M. Bastys su V. Pachomovu bendrauja šeimomis: V. Pachomovo žmona Rasa Pachomovienė ir M. Basčio žmona Renata Bastienė turi bendrą verslą – įmonę „Jungtinė grupė“. Štai kokį istoriškai ilgą laiką visokius bandymus atlaiko „tautų draugystė“, diegta sovietinės okupacijos metais. Taigi M. Bastys turi ryšių ne tik su buvusiais KGB struktūrų žmonėmis, jis jų turi dar ir kriminaliniame pasaulyje. Bet Seimo nariui tai atrodo normalu.

Visa tai surašyta neslaptoje VSD pažymoje. O kas surašyta slaptoje ataskaitoje? To nesužinosime niekada... To nežino net saugumo generolas Mečys Laurinkus, buvęs VSD vadovas. Beje, jis „nepataria“ net pradėti apkaltos M. Basčiui – pakaktų tik pasikalbėti Seimo valdyboje. Galima tik spėti, iš kur tokia M. Basčio meilė Rusijos interesus ginantiems asmenims. Paprastai vaikaičiai būna labai panašūs į savo senelius. Gal toji M. Basčio turintiems piktų kėslų meilė rusams ar gal netgi savotiška užslėpta neapykanta lietuviams kyla iš kurio nors senelio ar senelės? Sunku atsakyti į tokius klausimus, nes tai pasakyti galėtų tik pats M. Bastys. VSD leidimas susipažinti su tokio pobūdžio informacija buvo būtinas jam, kaip buvusiam Seimo pirmininko pavaduotojui. Pasirodo, tik siekiant tapti Seimo pirmininko pavaduotoju reikalinga atskleisti įtartinus ar „nesaugius“ ryšius. Kiti Seimo nariai gali gauti leidimą dirbti tik su „Riboto naudojimo“ informacija. Taigi eiliniam Seimo nariui (matyt, kaip įprastai „vargo pelei“) toks pasitikėjimas nereikalingas – jis galėtų turėti kuo plačiausius ryšius su Rusijos KGB-FSB, Mosado ar kitų žvalgybų veikėjais. Tai patvirtina ir VSD direktorius – esą ne taip kaip Rusijoje žmonės Lietuvoje nėra sekami, apie jokį kitą asmenį „informacija nerenkama“, ir tik tada, kai reikalinga suteikti leidimą susipažinti su įslaptinta informacija, tada jau „renkama informacija“. Tačiau tuo galima abejoti, nes daugybė faktų rodo, jog net paprasti piliečiai, netgi labai ištikimi Lietuvai ir kovoję už jos nepriklausomybę, yra labai kruopščiai sekami.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija