2017 m. balandžio 28 d.
Nr. 17 (2233)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kaišiadorių vyskupas kviečia dalyvauti arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijoje

Brangūs broliai ir seserys,

Su dideliu džiaugsmu sulaukėme žinios, jog 2016 m. gruodžio 1 d. popiežius Pranciškus pripažino garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystę ir atvėrė kelią jo paskelbimui Palaimintuoju. Tai – nepaprastai svarbus įvykis ne tik mūsų vyskupijai, bet ir visai Lietuvai, nes beatifikacijos iškilmės Lietuvoje bus švenčiamos pirmą kartą. Įvertindamas šio istorinio įvykio svarbą noriu Jus pakviesti gausiai dalyvauti beatifikacijos iškilmėse, kurios vyks birželio 25 d. Vilniuje. Tą sekmadienį Kaišiadorių vyskupijos bažnyčiose pamaldos nevyks įprastomis valandomis, nes kunigai dalyvaus beatifikacijos iškilmėje Vilniuje.

Į sostinę iš Kaišiadorių Katedros specialiame sarkofage bus atvežtas garbingojo arkivyskupo kūnas. Iškilmei vadovaus Popiežiaus legatas, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Andželas Amatas (Angelo Amato). Dalyvaus ne tik Lietuvos, bet ir kaimyninių šalių vyskupai, kunigai bei tikintieji.

Vilniaus Katedros aikštė bus suskirstyta sektoriais, kurie atidaromi nuo 10 val. Bus įrengti ekranai, kad stovintys toliau galėtų geriau matyti iškilmę. Programa prasidės nuo 12 val., iškilmingos šv. Mišios bus aukojamos 14 val. Katedros aikštėje. Kiekvienas iškilmių dalyvis dovanų gaus specialią piligrimo knygelę, turės galimybę melstis prie būsimojo Palaimintojo relikvijų. Birželio 26 dieną sarkofagas su arkivyskupo Teofiliaus relikvijomis bus parvežtas į Kaišiadorių Katedrą ir įdėtas į altorių Palaimintojo garbei skirtoje koplyčioje.

Dėl organizuoto dalyvavimo ir registracijos kreipkitės į savo parapijos kleboną, nes pirmenybę turės organizuotos ir užsiregistravusios grupės. Organizuotų grupių registracija tęsiasi iki gegužės 14 dienos. Tad skubėkite registruotis. Daugiau informacijos apie organizuotą piligrimystę į beatifikacijos iškilmes jums suteiks parapijos klebonas.

Tikiuosi maldos bendrystėje kartu su jumis rengtis ir drauge džiaugtis garbingojo vyskupo ir kankinio T. Matulionio išaukštinimu.

Vysk. Jonas Ivanauskas

Edvino Bružo nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija