2017 m. balandžio 28 d.
Nr. 17 (2233)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Susikaupimo ir pamaldumo metas

Kryžiaus Kelio procesija Šilalės miesto
gatvėmis. Kairėje – kun. Vaidas Gadeikis

ŠILALĖ. Didelį dvasingumo bei pamaldumo įspūdį šilališkiams paliko balandžio 14-osios, penktadienio, popietę suorganizuota Kryžiaus kelio procesija po Šilalės miestą. Pagerbiant kryžių ir Kristaus kančią, dalyvavo Biržų lauko, Jucaičių, Žadeikių, Šilalės kaimiškosios seniūnijos bei Šilalės miesto seniūnijos vadovai, šių vietų tikintieji. Kryžių nešimo procesijoje dalyvavo Šilalės rajono vadovai, policijos, vandentiekio, įmonės ligoninės atstovai, politiniai kaliniai ir tremtiniai. Kryžių, pasikeisdami, nešė visų šių organizacijų bei įstaigų vadovai. Buvo giedamos giesmės, kalbamos maldos, o vakare melstasi bažnyčioje, kalbėtas Rožinis.

Gavėnios metu Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje dažniau buvo einamas Kryžiaus kelias, o sekmadieniais parapijos namuose giedami Žemaičių Kalvarijos Kalnai. Ypač buvo suaktyvintas ligonių lankymas, jų išpažinčių klausymas, sakramentų teikimas Šilalės ligoninėje. Pamaldžiosios moterys guosdavo ligonius, vesdavo su jais pokalbius apie Gavėnios prasmę, tikėjimą, padėdavo apsirūpinti sakramentais. Čia ypač didelį aktyvumą parodė abu vikarai – Aivaras Pudžiuvelis ir Vaidas Gadeikis – bei uoli parapijietė Birutė Lašaitienė ir kai kurios „Carito“ moterys. Tauragės dekanato Žygaičių parapijos klebonas kun. Egidijus Jurgelevičius Šilalės, Tūbinių ir Vaitimėnų parapijose vedė rekolekcijas, sakė homilijas. Vienuolės Daratos Slušnytės aktyvumo dėka daug dirbta su Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui besiruošiančiais parapijos vaikais ir jaunimu.


Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Kryžiaus kelias ir Velykos

Prie Kristaus kapo Gargždų
bažnyčioje vyskupijos generalvikaras
kan. Remigijus Saunorius (kairėje)
ir parapijos klebonas
kan. Jonas Paulauskas

GARGŽDAI. Kryžių mes visada gerbiame, o Didįjį Penktadienį tiesiog garbiname. Gargždų Šv. arkangelo Mykolo parapijoje jau daug metų gyvuoja tradicija Didįjį Penktadienį nešant kryžių miesto gatvėmis apmąstyti Kristaus kančios kelią. Tai dienai ruošiamasi iš anksto. Parapijos klebonas dekanas kan. Jonas Paulauskas numato patogiausią, prasmingiausią kelionės su kryžiumi maršrutą, suderina jį su policijos komisare dėl kolonos apsaugos, eismo reguliavimo. Policijos komisariato darbuotojai visada geranoriškai padeda parapijai organizuojant eisenas miesto gatvėmis.

Šiemet nešdami kryžių Gargždų miesto gatvėmis, gargždiškiai apmąstė Kristaus kančios kelią žvelgdami į arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kentėjimus. Tai buvo labai prasminga, nes Jėzaus Kryžiaus kelias nėra vien tik Jo vieno kelias, tad daugelis norėjo prisiliesti prie nešamo kryžiaus, sekdami Kristų ištvermingiau nešti savo gyvenimo kryžių. Kryžių vis perimdavo jaunimas, moksleiviai, katalikiškų organizacijų atstovai, kunigai, pavienės grupelės. Parapijos vikaras kun. Audrius Undraitis rūpinosi, kad viskas vyktų sklandžiai. Giedojo jungtinis parapijos choras.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija