2017 m. balandžio 28 d.
Nr. 17 (2233)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Kryžiaus kelias ir Velykos

Prie Kristaus kapo Gargždų
bažnyčioje vyskupijos generalvikaras
kan. Remigijus Saunorius (kairėje)
ir parapijos klebonas
kan. Jonas Paulauskas

Kryžių neša moksleiviai

Kryžių neša jaunieji Bažnyčios tarnautojai

Procesija Velykų rytą

Kryžių neša parapijos „Carito“ atstovės.
Dešinėje – klebonas kan. Jonas Paulauskas

GARGŽDAI. Kryžių mes visada gerbiame, o Didįjį Penktadienį tiesiog garbiname. Gargždų Šv. arkangelo Mykolo parapijoje jau daug metų gyvuoja tradicija Didįjį Penktadienį nešant kryžių miesto gatvėmis apmąstyti Kristaus kančios kelią. Tai dienai ruošiamasi iš anksto. Parapijos klebonas dekanas kan. Jonas Paulauskas numato patogiausią, prasmingiausią kelionės su kryžiumi maršrutą, suderina jį su policijos komisare dėl kolonos apsaugos, eismo reguliavimo. Policijos komisariato darbuotojai visada geranoriškai padeda parapijai organizuojant eisenas miesto gatvėmis.

Šiemet nešdami kryžių Gargždų miesto gatvėmis, gargždiškiai apmąstė Kristaus kančios kelią žvelgdami į arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kentėjimus. Tai buvo labai prasminga, nes Jėzaus Kryžiaus kelias nėra vien tik Jo vieno kelias, tad daugelis norėjo prisiliesti prie nešamo kryžiaus, sekdami Kristų ištvermingiau nešti savo gyvenimo kryžių. Kryžių vis perimdavo jaunimas, moksleiviai, katalikiškų organizacijų atstovai, kunigai, pavienės grupelės. Parapijos vikaras kun. Audrius Undraitis rūpinosi, kad viskas vyktų sklandžiai. Giedojo jungtinis parapijos choras.

Didįjį šeštadienį vyko Švč. Sakramento adoracija. Iš pat ryto rinkosi grupės, pavieniai žmonės, meldėsi, giedojo. Susirinkusius pasveikino iš Telšių atvykęs vyskupijos generalvikaras kan. Remigijus Saunorius. Iki vakaro pamaldų bažnyčioje buvo giedami Kalvarijos kalnai.

Ankstų Velykų sekmadienio rytą tikintieji gausiai rinkosi į bažnyčią. Miestą budino ir į bažnyčią kvietė ties šventoriumi įsikūrusių galingų būgnų muzika. Velykų ryto liturgijai vadovavo parapijos klebonas kan. Jonas Paulauskas. Procesijoje chorui talkino Gargždų muzikos mokyklos dūdų orkestras.

Kazimiera Sipienė

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija