2017 m. balandžio 28 d.
Nr. 17 (2233)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Vedžiojimas aplink pirštą, kurio nėra

Algimantas ZOLUBAS

Lietuvos politinė partija, pasivadinusi Lietuvos lenkų rinkimų akcija (LLRA), skelbiasi atstovaujanti tautinių mažumų interesams, todėl pretenzingai kišasi į LR Tautinių mažumų įstatymo pakeitimą. Tokią galimybę jai suteikia įstatymo leidėjo klaidingai ir klaidinamai traktuojamos sąvokos ir toliau su Lenkija pasirašomi įvairūs dvišaliai susitarimai tautinių mažumų klausimu. Paskelbtame Lietuvos Respublikos tautinių mažumų įstatymo pakeitimo įstatymo projekte (Žin., 1989, Nr. 34-485; 1991, Nr. 4-117) vartojamos sąvokos:

1. Tautinė (etninė) mažuma – grupė asmenų, gyvenančių Lietuvos Respublikoje bei laisva valia pasirinkusių priklausomybę ne lietuvių, o kitai tautai ar kuriai nors etninei grupei.

2. Asmuo, priklausantis tautinei (etninei) mažumai – asmuo, laisva valia pasirinkęs priklausomybę kuriai nors tautinei mažumai ar etninei grupei ir siekiantis išsaugoti savo tautos ar etninės grupės kultūrą – kalbą, tradicijas, papročius, tautinę ar etninę savimonę.


Kaltinimai antisemitizmu maskuoja antilietuvizmą

Ta isterija jau trunka kelis dešimtmečius. Jos organizatoriai – visokie zurofai, o dabar prisijungia mūsų pačių pseudoteisuoliai – vanagaitės, ivaškevičiai. Jie neriasi iš kailio, kaldami prie gėdos stulpo mūsų tautą, nors po tų kraupių įvykių jau užaugo trys kartos. Gudriai naudojasi jaunosios kartos patirties stoka, naivumu, padėties nesuvokimu ir brukte bruka į jos sąmonę nepilnavertiškumo kompleksą. O visa oficialioji žiniasklaida skelbia: „Prisipažinkime, kad esame kalti, pasibarstykime galvas pelenais“. Vadovaujantis tokia logika, galima būtų apkaltinti 300 mln. amerikiečių dėl indėnų išžudymo. Iš siaubingos Antrojo pasaulinio karo žudynių mozaikos (čigonų, rusų karo belaisvių, dešimčių milijonų įvairių tautų piliečių, žuvusių stalininiame gulage, pusės milijono vien Kionigsbergo krašte išpjautų senelių, vaikų, moterų, kurios dar buvo ir išprievartautos) matomos ir akcentuojamos tik žydų tautos aukos ir tarsi norima eilinį kartą patvirtinti nuostatą – žydai išrinktoji tauta. Kur, ponai vanagaitės ir ivaškevičiai, jūsų išrėktoji tolerancija? Kodėl jūs neraginate organizuoti aukų minėjimo žygių į Rainius, Pravieniškes? Gal todėl, kad ten buvo žudomi lietuviai (tai – jums, matyt, mažareikšmis faktas, dabar nemadingas), o gal todėl, kad sovietų vykdytos žudynės kažkodėl užmirštamos.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija