2017 m. gegužės 12 d.
Nr. 19 (2236)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Tikybos mokytojai susipažino su vyskupijos istorija

Grupė kelionės dalyvių
su kanauninku Andriejumi
Sabaliausku prie namo,
kuriame gyveno Telšių
vyskupas Justinas Staugaitis

Balandžio 11-osios rytą grupelė Šilalės dekanato tikybos mokytojų išsiruošė į išvažiuojamąjį metodinį susirinkimą, kurio tema – „Telšių vyskupija vakar ir šiandien“. Prie Rainių koplyčios mokytojus pasitiko kan. Andriejus Sabaliauskas. Jis išsamiai pristatė 1941 metais Telšių vyskupijoje vykusius žiaurius įvykius, papasakojo Rainių žudynių istoriją. Tai – vienas iš Raudonosios armijos nusikaltimų Lietuvoje. Rainių miškelyje netoli Telšių 1941 metais, naktį iš birželio 24-osios į 25-ąją įvykdytos kalinių žudynės. Buvo nukankinti 73 intelektualai, teisininkai, politikai ir kitokie „liaudies priešai“. Rainių miškelyje rasti 75 kalinių palaikai. Tikybos mokytojai prisilietė prie istorijos lankydamiesi koplytėlės muziejuje, kur išlikusios kalinių nuotraukos su pavardėmis, kankinimo įrankiai, lankėsi miške, žudynių vietoje, kur dabar stovi paminklas.

Žemaitijos sostinėje Telšiuose kan. A. Sabaliauskas aprodė pirmąją Telšių gimnaziją, parodė, kur gyveno vyskupai Petras Maželis, Juozapas Pletkus ir Justinas Staugaitis. Ekskursijos vadovas pristatė jų veiklą, indėlį į Telšių vyskupijos istoriją. Visiems buvo malonu išgirsti apie Telšių vyskupą Antaną Vaičių, kuris vyskupijai vadovavo 1982–2002 metais. Tada atkurta kunigų seminarija, licėjus, suklestėjo įvairios organizacijos, sustiprėjo parapijų veikla. Kan. A. Sabaliauskas plačiau papasakojo apie Dievo tarną arkivyskupą Teofilių Matulionį, jo besąlygišką pasitikėjimą Dievu. Kan. A. Sabaliauskas supažindino ir su Katedros istorija. Grįždami namo mokytojai sustojo Varniuose, aplankė Katedrą, prisilietė prie požemiuose palaidotų vyskupų Giedraičių istorijos, žavėjosi jos altorių didingumu. Turininga ir prasminga kelionė vyko Didžiąją savaitę, kai prisiliečiame prie velykinio slėpinio.

Darata Šlušnytė,
Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos tikybos vyr. mokytoja

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija