2017 m. gegužės 12 d.
Nr. 19 (2236)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Giedojo vaikai ir jaunimas

Baisogalos mokyklos-darželio
ir Baisogalos Švč. Trejybės parapijos
jungtinio choro „Giedu giesmelę“
grupė prie Kauno Palaimintojo Jurgio
Matulaičio bažnyčios altoriaus

Balandžio 22 dieną Kaune, Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje, įvyko respublikinis vaikų ir jaunimo „Giesmių giesmelės“ festivalis ,,Jo Vardą aukštinkim giesmėj“, skirtas arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metams. Festivalyje dalyvavo 450 giesmininkų iš įvairių Lietuvos kampelių.

Jaunieji giesmininkai giedojo švenčiant Eucharistiją, kurią koncelebravo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ ir klebonas kun. Dainius Lukonaitis. Šv. Mišiose susirinkusieji meldėsi už visos Lietuvos vaikus ir jaunimą. Vaikai su mokytojais ir tėveliais bažnyčioje šlovino Viešpatį giesmelėmis šv. Mišių aukoje. Balsus ir širdis giesmėje jungė vaikų chorai iš įvairių Lietuvos vietų: Kauno, Vilniaus, Vilkaviškio, Telšių, Raseinių, Kazlų Rūdos, Jonavos, Švenčionių, Marijampolės, Neringos, Baisogalos.

Mes – mokytojai, vadovai, tėveliai, seneliai, svečiai, kunigai – ne tik džiaugiamės angeliškais vaikų balsais, bet ir stebėjomės tuo, kad tiek daug vaikų bažnyčioje seniai nėra buvę. Arkivyskupo palaiminti, gavę padėkos raštus, džiugiomis širdimis dar aplankėme Kauno Kristaus Prisikėlimo Baziliką – lietuvių tautos laisvės, kančios ir prisikėlimo simbolį. Užkopėme ant Bazilikos stogo terasos, nuo kurios grožėjomės įspūdinga Kauno miesto panorama. Terasos gale, įrengtoje Šiluvos Švč. Mergelės Marijos koplyčioje, giedodami giesmelę Švč. Mergelei Marijai, atidavėme pagarbą žuvusiems už laisvę ir paprašėme palaimos Lietuvos ateičiai.

Festivalyje dalyvavo Baisogalos mokyklos-darželio ir Baisogalos Švč. Trejybės parapijos jungtinio choro „Giedu giesmelę“ grupė (ją paruošė vyresnioji muzikos mokytoja Agnė Kilienė).

Esame dėkingi ir festivalio organizatoriams, ir mokytojai Agnei, ir savo parapijos klebonui kun. Tomui Janavičiui už puikią galimybę nuvykti ir dalyvauti šventėje Dievo garbei. Šis respublikinis vaikų ir jaunimo festivalis, sukviečia ne tik šimtus giesmininkų, bet ir puoselėja krikščioniško giedojimo tradicijas, leidžia pasidalyti patirtimi su kolegomis iš kitų miestų, susipažinti su kitais Lietuvos kolektyvais, motyvuoja mokinius, plečia jų muzikinį akiratį, atskleidžia sakralinės muzikos grožį, suteikia galimybę pagarbinti Viešpatį. Tegul ne tik geri darbai, bet ir giesmės neša mūsų širdis Viešpaties link.

Festivalį devynioliktus metus rengė Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapija, Kauno miesto švietimo skyrius ir VDU universitetinė „Rasos“ gimnazija. Visiems susirinkusiems dėkojo parapijos klebonas kun. D. Lukonaitis, ypač festivalio organizatoriams, VDU „Rasos“ gimnazijos muzikos mokytojai Danutei Šaučiūnienei, direktoriaus pavaduotojai Violetai Juškienei ir Švietimo skyriaus vyr. specialistui Gintarui Balčiūnui.

Giedrė Nakutienė,
Baisogalos mokyklos-darželio tikybos mokytoja

Redakcijos prierašas. Festivalio laureatų koncertas įvyks gegužės 14 dieną, sekmadienį, po 12 val. šv. Mišių bažnyčioje.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija