2017 m. gegužės 19 d.
Nr. 20 (2237)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Panevėžio vyskupijoje

Pasvalio dekanate

Padėka Motinoms

Renginio organizatoriai ir dalyviai

Pasvalys. Gegužės 6-ąją, šeštadienį, Lietuvos katalikių moterų sąjungos (LKMS) Pasvalio Katalikių moterų skyriaus draugija Pasvalio krašto muziejuje organizavo renginį „Motinos širdis – gili gelmė“, kuris buvo skirtas dviem motinoms – Žemės ir Dangaus. Skambėjo dainos Motinai, Gimtinei, Lietuvai. Jas atliko Pasvalio politinių kalinių ir tremtinių choras (vadovė – Gintarė Bagdonavičiūtė). Poezijos žiupsnelį iš kraštietės (gimusios Medinių kaime) poetės Elvyros Pažemeckaitės knygos „Žiponėlis kielei“, kurioje dauguma eilėraščių parašyta gedint Motinos, padovanojo katalikės moterys ir Neįgaliųjų centro sveikatingumo grupė „Purienos“ (vadovė – Eugenija Butkienė, režisierė – Birutė Simonaitienė). Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos ir Pasvalio literatų klubo „Užuovėja“ narė Ona Striškienė deklamavo savo eilėraščius, skirtus Motinai, iš poezijos knygos „Pušų paunksnėj“.

Vaizdo medžiagą „LKMS Pasvalio KMSD veiklos akimirkos 2016 metais“ pristatė LKMS Pasvalio draugijos valdybos narės. Pasvalio „Lėvens“ pagrindinės mokyklos Ustukių skyriaus mokytoja, jaunimo mados grupės vadovė Laimutė Skoblickaitė pristatė jaunimo mados grupės demostruojamų rūbų kolekciją su pačiais rūbų pateikėjais.

Su jubiliejumi pasveikinta valdybos narė Adėlė Balaišienė. Padėkota renginio organizatoriams ir dalyviams. Visų Pasvalio katalikių bei viešnių rankose pražydo įvairiaspalvių tulpių žiedai – meilės ir pagarbos simbolis. Pabaigoje sugiedota giesmė „Marija, Marija, skaisčiausia lelija“, pasakyti nuoširdūs palinkėjimai Motinoms: „Mylėkime savo motinas, kaip Šv. Augustinas mylėjo savo motiną. Tas meilės įrodymo paminklas yra pilna atgailos ir gailesčio jo parašyta knyga „Išpažinimai“. Melskimės už savo motinas.

Vlada Čirvinskienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija