2017 m. gegužės 19 d.
Nr. 20 (2237)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Motinos dieną – pagarba gyvoms ir mirusioms motinoms

Bendra nuotrauka po šv. Mišių
Motinos dieną. Paskutinėje eilėje
centre – kun. Tadas Šeputis

MEDINGĖNAI. Gegužės 7-ąją, sekmadienį, į miestelį, prigludusį prie Minijos upės, švęsti Motinos dieną atvyko ne tik medingėniškiai, bet ir tie, kurie kadaise čia ir apylinkėse gyveno. Iš toliau atvykusieji buvę medingėniškiai nustebo, išvydę jaukiai sutvarkytą miestelį, ypač centrą, aikštę, restauruotus paminklus, renovuotą medinę Švč. Trejybės bažnyčią, kuri sovietmečiu varganai atrodė, nes buvo labai apleista. Bet kunigai, aptarnavę šią bažnyčią, rūpinosi jos prikėlimu naujam gyvenimui... Pastaruoju metu daug prisidėjo šiuo metu parapija besirūpinantis Rietavo klebonas kun. Antanas Gutkauskas. Jis sakė parapijiečiams, kad Švč. Trejybės bažnyčia savo grožiu bei tvarkingumu prilygtų gražiausioms atgimstančioms Lietuvos bažnyčioms. Šiandien Švč. Trejybės bažnyčia džiugina tikinčiųjų akis vidaus bei išorės vaizdu. Nuoširdžiai bažnyčioje triūsia ilgametis zakristijonas Bronislovas Piekus ir pročkelė Irena Lygnugarienė, nuoširdžiai talkina kaimo bendruomenė „Medinga“, vadovaujama Virginijos Budrienės. Į Motinos dienos šventę atvykusieji net ašarą nubraukė, matydami parapiją aptarnaujančių kunigų triūsą. Gegužės 7-ąją susirinkusieji švęsti Motinos dienos džiaugėsi neseniai šią bažnyčią aptarnaujančiu Rietavo vikaru kun. Tadu Šepučiu, aukojusiu šv. Mišias už gyvas ir mirusias motinas bei močiutes. Jis pasakė homiliją.

Po šv. Mišių visoms bažnyčioje buvusioms motinoms padovanota rožių žiedų, joms skirtos eilės bei giesmių posmai. Atskirą sveikinimą pasakė ir kun. T. Šeputis.

Kitą dieną pamaldos už mirusias motinas vyko Medingėnų parapijos kapinėse. Jos, rūpestingai sutvarkytos bei prižiūrimos, skendi gėlėse. Kažkada buvusi medinė pašiūrė šluotoms, kastuvams, kibirams susidėti virto puikia koplyčia, kurioje aukojamos šv. Mišios už mirusiuosius.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija