2017 m. liepos 14 d.
Nr. 28 (2245)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Žvilgsnis į Mariją – Alytaus miesto Globėją

Emilija Krušinienė,

Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ pirmininkė

Konferencijos organizatoriai, rėmėjai,
lektoriai, menininkai ir savanoriai

Alytui švenčiant 436 metų gimtadienį, birželio viduryje, Alytaus dekanas, Šv. Angelų Sargų parapijos klebonas, garbės kanauninkas Arūnas Užupis kartu su VšĮ „Dienos namai“ direktore Kristina Bondareva pakvietė miestiečius į dvasinę konferenciją, skirtą Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, garbei. Šv. Mišias už miesto bendruomenę aukojo Kauno Šv. Gertrūdos bažnyčios rezidentas, KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto kapelionas kun. Kęstutis Kazimieras Brilius MIC, Alytaus dekanas, g. kan. Arūnas Užupis, Šv. Kazimiero bei Šv. Brunono parapijų šeimininkai kunigai Darius Vasiliauskas ir Valdas Simanaitis. Susimąstyti apie gyvenimo laikinumą kvietė bei atgaivą širdžiai teikė nuoširdžios parapijos Sumos choro, vadovaujamo sesės vienuolės Brigitos G. Krisiūnaitės FDCJ, giesmės. Šv. Mišiose dalyvavo Šv. Benedikto gimnazijos pedagogė Nijolė Prieskienienė, aktorius Eugenijus Rakauskas, miesto savivaldybės atstovai: Tarybos nariai Povilas Labukas, Jurgis Krasnickas bei laikinai einanti Švietimo skyriaus vedėjos pareigas Rimvyda Ališauskienė.


Naujas kryžius Akmenėje

Kryžių šventina klebonas
kan. Egidijus Zulcas

Šiemet sukako 76 metai nuo pirmųjų masinių Lietuvos žmonių trėmimų į sovietinius lagerius ir tolimąją Sibiro šiaurę pradžios. To niekada ir niekas neturėtų pamiršti. Tai – mūsų istorija – skaudi, tragiška... Bet Gedulo ir vilties diena teikia viltį. Per kančias, skausmą, netektis, mirtis, kovas ir nesutarimus tauta vėl pakilo, nusiplėšė mankurtizmo kepurę, prisiminė, kas esanti. Tą rusenančią atminimo ugnelę visą tą laiką saugojo likę gyvi tremtiniai, gyvą tautos dvasią gynė rezistentai, kovoję prieš pavergėjus, nors jėgos labai jau nelygios buvo... Šiandien, kai jau minime šią datą, matome, kad ji įsiminta, minima iš kartos į kartą. Ir tai – ne gražūs žodžiai, ne panegirika...

Tai paliudijo Gedulo ir vilties diena Akmenėje. Ji prasidėjo Šv. Onos bažnyčioje šv. Mišiomis, kurias aukojo klebonas kan. Egidijus Zulcas. Buvo pašventintas įspūdingas ąžuolinis kryžius, kurį sukūrė auksarankis meistras Paulius Ratkevičius. Kryžius skirtas rezistencijos kovų dalyviams ir tremtiniams atminti. Po šv. Mišių kryžių iš bažnyčios išnešė kariai savanoriai ir šauliai. Per visą miestelį procesija lydėjo kryžių į jo pastovią vietą Liepų gatvėje. Pastatyto kryžiaus papėdėje atsistojo ir Pauliaus sukurtas ąžuolinis partizanas. Prie kryžiaus išsirikiavęs Žydrūnės Kazlauskaitės vadovaujamas bažnyčios kamerinis choras puikiai giedojo ir dainavo, Rima ir Andrius Almaniai skaitė partizanų eiles, kalbėjo Akmenės seniūnas Vladimiras Silvaško, kryžiaus ir skulptūros autorius P. Ratkevičius, šūviais saliutavo kariai savanoriai, žuviene vaišino žvejai mėgėjai, arbata ir sausainiais – maltietės...


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija