2017 m. liepos 14 d.
Nr. 28 (2245)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Pirmoji Komunija su atsisveikinimo nuotaika

Pirmąją Komuniją priėmusieji vaikai
su katechete Dalia Bartkuviene
(antroji iš kairės) ir klebonu
kun. Audriumi Kurapka

LEKĖČIAI. Birželio 11 dieną, per Švč. Trejybės šventę, gražus būrelis Šv. Kazimiero parapijos mergaičių ir berniukų pirmąkart priėmė Šv. Komuniją. Besišypsantys veidai rodė, kad jiems tai – džiaugsmo šventė, svarbi gyvenimo diena. Labai norėtųsi, kad jie iš tiesų nepamirštų šios dienos ir tvirtai tikėtų, kad Dievas juos ne tik labai myli ir globoja, bet ir laukia sekmadieniais bažnyčioje. Tetrokšta jie susivienyti su Jėzumi šv. Mišiose ir dažnai priimdami Šv. Komuniją. Šią grupę ruošė katechetė Dalia Vaitulevičiūtė-Bartkuvienė.

Beje, tai – paskutinioji lekėtiškių grupė, kuriai Pirmąją Komuniją teikė klebonas kun. Andrius Kurapka. Netrukus jis išvyks dirbti į kitą parapiją – Pajevonį. Atsisveikinimo su lekėtiškiais šv. Mišios – liepos 16-ąją, 10 valandą.

Zenonas RAKAUSKAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija